Babil Uygarlığı ve İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

Mezopotamya’daki politik güç, en sonunda kuzeydeki Akad şehri Babil’e kaydı. Öyle ki bu dönemde tüm bölge Babil adıyla anıldı. İlk büyük Babil Hanedanlığı, M.Ö. 1894 yılından gücünün zirvesine çıktığı Kral Hamurabi (y. M.Ö. 1795-1750) dönemine kadar 300 yıl boyunca hüküm sürdü.

Hamurabi döneminde, Babil İmparatorluğu’nun sınırları Sümer de dahil olmak üzere Güney Mezopotamya’nın tamamı ve Asur’un kuzey bölgelerini içine alacak biçimde genişledi. Hamurabi, kendi adıyla bilinen dünyanın ilk kanunlarını çıkarmasıyla (Hamurabi Kanunları), bilimi ve bilim insanlarını desteklemesiyle ün kazanmıştır.

Hamurabi’nin ölümünün ardından Babil gerilemeye başladı. M.Ö. 1595 yılından itibaren Hitit egemenliği altına girdi. Hititleri, 400 yıllık bir hanedanlık kuran, Babil’in doğusundan gelmiş dağlı Kassitlerin hükümranlığı izledi. Bu süreçte Asur Babil’den ayrıldı. Babil’in kontrolü için yüzlerce yıl sürecek olan bir mücadele başlıyordu. M.Ö. 9. Yüzyılda Asur kralları Babil’i yönetmeye başladılar. Bu dönem M.Ö. 7. Yüzyılın sonlarına devam etti.

Daha sona Babil, haklarında pek az şey bilinen semitik bir halk olan Keldanilerin kontrolüne geçti. Özellikle II. Nebukadnezar (M.Ö. 604-532) döneminde imparatorluk yükselmeye başladı. 2. Nebukadnezar, Asur ve Filistin’i egemenliği altına aldı. Babil şehrini yeniden canlandırdı ve Babil’in ana tanrısı olan Marduk Tapınağı’nı yeniden inşa etti. Nebukadnezar ünlü ‘’Babil’in Asma Bahçeleri’’nin yapılmasını emretti. M.Ö. 539 yılında Babil, Büyük kiros komutasındaki Persler tarafından istila edildi. Bu olay Babil İmparatorluğunun sonu oldu. Buna karşılık M.Ö. 4. Yüzyıla kadar Babil şehri önemini korumaya devam etti.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here