Difteri – Kuşpalazı Nedir ? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Difteri – Kuşpalazı Nedir ? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Kuşpalazı ‘’ Difteri ‘’ denilen hastalık, hemen yalnız çocuklarda, özellikle küçüklerde görülen ve tehlikesi o derece de fazla olan bir hastalıktır, bu hastalık bulaşıcı, korkunç bir hastalık olduğu için küçük çocuklardaki ölümlerin çoğunun bundan ileri geldiği pek iyi bilinirdi. Yarım asır öncesine kadar hiçbir ilacı olmadığından, çocuk kendi halinde bırakılır, bazı rahatsızlıkları giderilmeye çalışılır, fakat hastalığı kökünden kesip atacak ve yavruyu mezara sürükleyen ve adına mikrop denilen göze görünmez bu asalakların yok edilmesini önleyecek hiçbir şey yapılamamaktaydı.

Bazı hastalıkların bulaşıcı olması, ateş yapması tifo, kızıl ve kızamık gibi birçaok hastalıklar hep bu mikropların etkisiyle oluşmaktadır.

Difteri – Kuşpalazı Hastalığı Nasıl Oluşur ?

Kuşpalazı mikrobu kana karışmaz, oysa bazı hastalıkların mikropları, örneğin tifo mikrobu kanda gezer. Kuşpalazı mikrobu ise çocuğun boğazında ve burnunda oturur. Bademciklerin üzerinde, boğazın arka tarafında ortaya üremeye başlar ve bazen ilerleyerek aşağıya, nefes borularına kadar iner. İşte o zaman hastalığın en fena şekli ortaya çıkar ve bu durum genellikle hastayı ölüme kadar götürür.

Difteri – Kuşpalazı Hastalığının Teşhisi Nasıl Koyulur ?

Kuşpalazı hastalığı çok kolay tanınır. Birkaç günden beri iştahsız, halsiz ve biraz ateşi olan çocukta zaten bir hastalık şüphe edilmelidir. Çocuk biraz büyükse daha ilk günü boğazının ağrıdığını, yutkunurken acıdığını söyler. Daha küçük çocuklar ise bunu söyleyemezler, fakat memeyi ve verilen mamayı almak istemezler. Çocuğun bu huysuzluğu ile beraber yemek yememesini, memeyi almamasını hemen merak etmeli ve çocuğun boğazına şöyle bir bakmak şüpheleri büsbütün artırır. Çünkü çocuğun boğazı kızarmıştır, bademcikleri kıpkırmızı bir renk alırken, bazen de belirtildiği gibi beyaz parçacıklardan bir kısmı az çok görmek mümkün de olabilir.

Hastalık iyice ilerledikten sonra bu hastalık hakkında biraz bilgisi olan her anne – baba ‘’ acaba bizim çocuğumuz kuşpalazı hastalığı mı geçirmektedir ? ‘’ diye merak edip hekime koşmaktadır. Oysa her boğazı ağrıyan ve her bademciklerinin üzerinde beyazlıklar görülen çocukta mutaka kuşpalazı var demek değildir.

Birçok hastalıklarda ve bayağı bir boğaz nezlesinde de kızartılar, boğaz ağrıları ve hatta bazen de tıpkı kuşpalazı gibi beyaz parçacıklar olabilir. Fakat bunun hangi çeşit hastalık olduğunu sadece hekim anlar. Bu nedenle diğer boğaz rahatsızlıkları kuşpalazı kadar tehlikeli değilse de bu tür hastalığı ayırt etmek için hastayı mutlaka doktora göstermek lazımdır.

difteri-kuşpalazı-belirtileri
Difteri – Kuşpalazı Hastalığının Belirtileri Nelerdir ?

Çocuğun hastalığa yakalandığı birkaç gün öncesinden belli olur. Çocukta ateş yükselirken bu arada iştahı kesilir, küskün oturur, oynamayı bırakır, uykusu bozulur, yüzü sararır ve boğazının ağrıdığını, yutkunduğu zaman acıdığını söylemeye başlar.

Bu esnada dikkatli bir anne, çocuğunun hasta olduğunu farkeder ve yapacağı ilk hareket hemen bir doktora başvurmasıdır. Doktor çocuğun bademciklerinin kırmızı olduğunu ve üzerinde beyazlıklar bulunduğunu görünce şüphelenir ve hemen ortadan bir parça alarak uzmanına mikrop araması için tahlile gönderir. Eğer kuşpalazı mikrobu varsa hemen serum şırınga eder. Zira kuşpalazında saatlerin bile çok önemi vardır. Serumun ne kadar erken yapılırsa o kadar faydalı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır.

Serum hastanın kuşpalazına ilk yakalandığı gün şırınga edilirse hasta çocuk bu hastalıktan hiçbir zaman ölmez. 2, 3 ve 4. Günü serum şırınga edilenlerde ölüm oranı biraz artar. Kuşpalazı serumu daha geç yapılırsa artık kurtulma ümide de o kadar azdır. Bununla beraber serum şırınga edilmeden de kuşpalazı hastalığından iyileşme olabilir. Fakat bunun çok nadir olduğunu ve iyi olsa dahi bir takım kol, bacak tutuklukları yaptığını unutmamak gerekir.

Difteri – Kuşpalazı Hastalığı Bulaşıcı Mıdır ?

Kuşpalazı mikrobu hasta kimselerle ötekine berikine bulaşırken, öksüren, aksıran hastalar bu mikrobu karşısındakilere ve yanındakilere bulaştırırlar. Hastanın mendil ve çamaşırları, yemek yediği kaplar, tuttuğu kapı tokmağı, karyola kenarı da hastalığı başkasına geçirebilir. İnsandan insana geçmesine doğrudan doğruya bulaşmasına da dolaylı bulaşma denir.

Bu bulaşmadan ayrı bir de kendisi hasta olmadığı veya hastalığı çoktan geçirdiği halde boğazında ve burnunda bu mikropları taşıyanlar da vardır ki, işte asıl büyük tehlike burdadır. Çünkü hastalığı belli olan bir kimseye biraz aklı olan yaklaşmaz. Ellerse bile ellerini yıkar, ağzına götürmez, gereken temizlemeyi yapar. Oysa belirtilen durumlarda kendisinin de farkında olmadığı ve ancak hekimin anlayabileceği bir hastalığı olan insandan kimse kaçmaz.

Kuşpalazı mikrobunu kapan çocuk hemen hastalanmaz, mikropların yerlerine yerleşmesi ve zehrini kana karıştırmaları için epey bir zaman geçer. Bu durum her hastalıkta aynı seyri takip eder. Kuşpalazı hastalığında bu süre 3 ile 5 gündür.

difteri-kuşpalazı-tedavisiDifteri  – Kuşpalazı Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Kuşpalazı hastalığının ilacı belirtildiği gibi serumdur. Bu serumların ne kadar yapılacağını sadece doktor bilir. Serum hem mikropları hem de mikropların zehirlerini ortadan kaldırır. Bununla beraber hastanın boğazına gargaralar, öksürüğüne ve kalbine iyi gelecek ilaçları da doktor verir. Ayrıca hastanın boğazına dışarıdan ıslak sargılar koymak, çocuğu rahat ve sakin bir yere yatırmak, gürültü etmemek, konuşmasına, gezmesine meydan vermemek lazımdır. Hastanın yemekleri suluca olmalı, bol bol meyve suları, limonata, komposto ve hafif çorbalar verilmelidir.

Kuşpalazı öyle bir hastalıktır ki, bütün bu önlemler yapılsa da ve çocuğun boğazı geçse, ateşi düzelse, iştahı ve uykusu yerine gelse bile hastalık kesin olarak geçmiş sayılmaz. Daha uzun günler bir takım arızalar ve hatta ölüm tehlikesi bile mevcut olabilir. Bunların en fenası kalp hastalığıdır. Bu hastalığın etkileri kalpte bir takım bozukluklar yaparken, hastanın sinirlerini harap eder ve kalbi de zayıflatabilir. Bunu ancak doktor anlayabilir ve böyle bir hastayı yataktan hiç kaldırmamalı hatta yemeğini bile yatarken vermelidir. Yine bu hastalığın etkisiyle sinirlerde de rahatsızlıklar olabilirken, hastanın iyi olduğu sanılır. Oysa aradan geçen birkaç haftadan sonra bir gün hatta çocuğun burnundan su geldiği ve hım hım konuştuğu görülür. Bazen de çocuğun kol ve bacak sinirlerine felç gelebilir.

Özetlersek kuşpalazı hastalığının en korkulacak hastalıklardan birisi olduğunu iyi bellemek ve en küçük bir şüphede dahi hemen doktora başvurmanın gerekliliği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Yorum yapın