Dünya’nın 7 Harikası

Photo of author

By Bilgio.Net

Dünya’nın 7 Harikası

dünyanın-7-harikası

İnsanoğlunun elinden çıkmış olağanüstü yapılara verilen addır Dünyanın 7 Harikası.M.Ö 5 yüzyılda Heredot tarafından ortaya atılan bu fikir yine M.Ö 4 yüzyılda Antipatros tarafından ”Dünyanın 7 Harikası Üzerine” adlı eseri ile ortaya çıkmıştır.

Günümüzde kabul edilen Dünyanın 7 harikası M.Ö 2 yüzyılında son şeklini alarak günümüze kadar gelmiştir.Dünyanın 7 harikasından sadece Keops Piramiti sağlam ve günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Keops Piramidi

keops piramidi

Giza Piramitleri 3 adet piramitten oluşmaktadır.Bu üç piramitten sadece Keops Piramidi bu listeye girebilmiştir.4. Hanedanlık döneminde M.Ö 2560 yılında Firavun Khufu tarafında yapıldığı bilinen Keops Piramidinin, yapım aşaması yaklaşık olarak 20 yıl sürdüğü bilinmektedir.Dünya’daki en uzun yapı olarak 43 yüzyıl ayakta kalmaya başaran Keops Piramidi ayrıca Dünya’nın 7 Harikası listesinde günümüze kadar kalan tek yapı olarak kayıtlara geçmiştir.

Babil’in Asma Bahçeleri

babilin asma bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri M.Ö 7. yüzyılda o zaman ki Babil Kralı olan Nebukadnezar tarafından yaptırılmştır.Babil’in o zaman ki bulunduğu çölün ortasında çok katlı bir bahçedir.İçerisinde çeşitli bitkilerin,akarsuların ve ağaçların bulunduğu varsayılmaktadır.

Babil’in Asma Bahçeleri’nin günümüze kadar gelen bir kalıntıları yoktur.Yalnız arkeologların yapmış oldukları çalışmalar sonucunda Babil sarayının kuzeydoğusunda görünüş olarak değişik  temeli ve tonoz buldular.Bulunan bu yapıların Babil’in Asma Bahçeleri’ne ait olup olmadığı hala bilinmemektedir.

Zeus Heykeli

zeus heykeli

Adına olimpiyat oyunları düzenlenen Tanrı Zeus için Olimpia’da yaptırılan heykel, M.Ö 450 yılında yapıldığı varsayılmaktadır.Heykelin yapımında altın,fildişi ve çeşitli metaller kullanılmıştır.Heykel oturmuş olduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindedir.Heykelin toplam uzunluğu ise 12 metredir.Büyük bir yangın sonucunda yok olduğu bilinmektedir.

Rodos Heykeli

rodos heykeli

Rodos heykeli 32 metre yüksekliğinde olup taşlarla desteklendikten sonra bronzdan yapılmıştır.Güneş Tanrısı Helios’a adanan bu heykelin yapımı 12 yıl sürmüş ve M.Ö 282 yılında yapımı bitmiştir.Sadece 56 yıl ayakta kalmayı başaran bu heykel,bu kadar kısa zamanda bu listeye girmeye hak kazanmıştır.M.Ö 226 yılında meydana gelen bir deprem sonucunda dizinde hasar almış ve 900 yıl boyunca harabe şekilde kalmıştır.654 yılında Araplar’ın Rodos’u fethetmesi sonucu bu heykelin kalmış olan son parçalarıda Suriye’li bir Yahudiye satılmıştır.

İskenderiye Feneri

iskendiriye feneri

Mısır’ın İskenderiye kentinin kıyısında bulunan Faros adasında gemicileri yönlendirmek amacı ile yapılmıştır.İskenderiye kentinin Batı limanında bulunan bu fener yaklaşık 166 metre yükseliğindedir.Bu zamana kadar yapılmış en yüksek deniz feneridir.Bu fenerin yapımı İskender’in komutanı Ptolemy Soter zamanında M.Ö 290 yılında başlanmış,kamutanın ölümünden sonra oğlu tarafından bitirilmiştir.Bu fenerin finansal kaynağını ise Yunan tüccar Sostratus tarafından karşılanmıştır.955 yılında meydana gelen bir depremle fenerin üst kısmı çöktü,ardından 1302 yılında yine bir deprem sonucunda fenerin gövdesi çöktü.1480 yılında Memluk Sultanı’nın fenerin olduğu yere kale yapmak istemesi sonucunda son parçaları da burada malzeme olarak kullanıldı.

Kral Mausollos’un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

Kral Mausollos'un Mezarı

Kral Mausollos’ın karısı ve kız kardeşi için yaptırılan bu mezar,Bodrum civarında bulunmakta olup yapımı M.Ö 350 yılında bitmiştir.Halikarnas Mozoles’nin yükseliği 45 metredir.Bu mozolesin 4 kenarında 4 ayrı heykel bulunmaktadır.Bu heykellerin hepsi ayrı heykeltıraşlar tarafından yapılmıştır.16.yüzyıla kadar bu mezar çok güzel bir biçimde korundu.15.yüzyılda haçlı seferleri sırasında St. John şovelyeleri günümüzde Bodrum kalesi olarak bilinen kalenin yapımında bu mezarın taşlarını kullandıkları için günümüze bir şey kalmamıştır.

Artemis Tapınağı

artemis tapınağı

Pazar yeri dini müessese için yapılan Artemis Tapınağı’nın temelleri M.Ö 7 yüzyılda atılmıştır.Efes’te olduğu bilinmektedir.Artemis tapınağının diğer bir adı Dianer Tapınağı olarak geçmektedir.M.Ö 550 yılında yapımı tamamlanmıştır.Dünya’nın Yedi Harikası olarak bilinen bu tapınağın günümüze sadece 2 adet sutunu kalmıştır.Lidya Kralı Kroisos’un 120 yıllık bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yorum yapın