Fizik Nedir ? Fiziğin Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Fizik Nedir ? Fiziğin Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Cisimlerin düşmesi, ışığın yayılması ve bunun gibi hayatımızın içine işlemiş nice olayla ve uygulama alanlarının çeşitliliğiyle gün boyu bizlerle beraber olan fizik, kendisiyle aramızdan en çok su sızmayan ilimdir.

İnsanların doğada olup biteni anlama isteğinden doğan fizik ilmine kafayı takan İlk Çağ filozofları bu alandaki çalışmalarını başlattılar. Daha sonra atomların varlığından bahsedildi. Akustik ve mekanikle ilgili adımlar atıldı. Böylece fizik biliminin sureti belirlemeye başladı. Sonra sanırız nazar değdi ve tüm bu gelişmeler on üçüncü yüzyıla kadar tamamen durdu. Fizik, Rönesans süresince diğer bilimlere kıyasla çok ağır bir ilerleme kaydetti.

On yedinci yüzyıla gelindiğinde fizik bilimi tekrar atağa kalktı. Dinamik ve astronomi konularını inceleyip deneyler yapan Galilei, elde ettiği sonuçları matematik yasalarına bağlamayı öngören deneysel yöntemi kurdu. Torricelli ve Pascal’ın çalışmaları, atmosferin de bir basıncı olduğunu ortaya çıkardı. Bu çağın fizik hususundaki en çarpıcı buluşu ise Newton’un evrensel çekim yasasını keşfidir. Gerçi Razi kendisinden bir sürü yıl önce bunu zaten keşfetmiştir ama olsun, yer çekimi önemli bir şeydir ve bir kez daha bulunmasının kimseye bir zararı yoktur.

Fizik bilimi on sekizinci yüzyılda geliştikçe gelişti ve popüler bir yaygınlık kazandı. Bu dönemde Franklin’in paratoneri bulması bilim dünyasının fizik ilmine olan hevesini kabarttı.

On dokuzuncu yüzyılda fiziğin elektromagnetizma diye yeni bir dalı ortaya çıktı ve sonucunda buluşların geldiği hummalı çalışmalar hızını arttırdı. Nihayet dananın kuyruğu koptu ve bu yüzyıldan diğer yüzyıllara sıçrayacak bilimsel keşif gerçekleştirildi; kızılaltı ve morötesi ışınlar. Ondan sonra gelsin floresan lambalar, uzaktan kumandalar, cep telefonları.

Yorum yapın