GMP nedir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

GMP İngilizce “Good manufacturing practice” kelimelerinin kısaltmasıdır. Bunu Türkçe’ye çevirirsek “İyi üretim uygulamaları” anlamına gelmektedir.

GMP gıda ilaç, kozmetik ve farmasötik ürünlerin GMP kurallarına göre üretilmesi anlamına gelmektedir.

GMP’de temel amaç üretim aşamalarının kaliteli olmasını, tüketicinin kaliteli hizmet almasını sağlamak ve zarar görmesini engellemektir.

GMP’nin temel ilkeleri şunlardır:

 • Tüketiciye sunulacak üründe zararlı madde bulaşığı olmamalıdır.
 • Firmalar imalatta tutarlı olmalıdır.
 • İmalat belgelendirilmiş olmalıdır.
 • Personel alanında eğitimli olmalıdır.
 • Ürünün tüketiciye sunulmadan evvel kalite kontrolünün yapılması gerekir.

GMP kuralları nedir ?

İyi üretim uygulamaları, belli kurallara sıkı şekilde riayet edilmesiyle sağlanmaktadır.

Bunlar:

 • Üretim tesisleri temiz ve hijyenik olmalıdır.
 • Üretim tesislerinde , ürünü insan tüketimi veya kullanımı için güvensiz hale getirebilecek katkı maddeleri ve alerjenlerden kaynaklanan çapraz kontaminasyonu önlemek için kontrollü çevre koşulları sağlamalıdır .
 • Üretim süreçleri açıkça tanımlanmalı ve kontrol edilmeli, kritik süreçlerin, tutarlılığı ve spesifikasyonlara uygunluğu teyit edilmelidir.
 • Üretim süreci her aşamada kontrol edilmeli ve herhangi bir değişiklik izlenmelidir. Üürn kalitesini etkileyen bir değişikliğin doğrulanması gerekir.
 • Üretim talimatları ve prosedürün açık ve net bir dilde yazılı olması gerekir.
 • Üretimden sorumlu personel prosedürleri uygulama konusunda eğitilmelidir.
 • Üretim esnasında, talimat ve prosedürlerin yerine getirildiği, ürün kalitesinin beklenildiği gibi olduğuna dair kayıt tutulmalı, sapma olursa bunlar değerlendirilmelidir.
 • Bir serinin geçmişinin izlenmesi için üretim tarihi kayıtlarının tutulması ve erişilebilir şekilde saklanması gerekir.
 • Ürünlerin dağıtımıyla ilgili risklerin en aza indirilmesi gerekir.
 • Satış veya tedarikten çekmek için bir sistem mevcut olmalıdır.
 • Ürünlerle ilgili şikayetin incelenmesi, kalite kusurlarının araştırılması, kusurlu bulunan ürünlerle ilgili uygun önlemlerin alınması ve tekrarının önlenmesi gerekir.

GMP sertifikası nedir ?

Bir üretim tesisinin GMP standartlarına uygun olarak üretim yaptığını belgelemek için GMP sertifikası verilmektedir. GMP sertifikasını veren bir çok kurum mevcut olup bunlardan birisi de TSE’dir.

GMP sertifikası, işletmenin “iyi üretim uygulamaları” kurallarına riayet ettiğine dair bir belgedir. Bazı sektörlerde (örneğin kozmetik) bu belgeyi almak mecburi olup yasal denetimlerde bu belge aranmaktadır.

ISO 22716 nedir ?

Kozmetik sektöründe GMP sertifikasına sahip olmak ve üretimi GMP kurallarına göre yapmak mevzuatımıza göre zorunluluktur (Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiştir.)

ISO 22716, kozmetik üretimi endüstrisi için uluslararası bir iyi üretim uygulamaları (GMP) standardı olup kozmetik ürünleri üreten bir tesiste standart üretim, depolama, ambalajlama, test etme ve taşıma süreçlerinin GMP kurallarına göre yapılmasının standardıdır.

GMP laboratuvarı nedir ?

GMP belgesine sahip bir laboratuvar anlamına gelir.

GMP onayı nedir ?

Üretim tesisinin “İyi üretim uygulamaları” standartlarına uygun üretim yaptığı ve GMP belgesinin bulunduğu anlamına gelir.

İLGİLİ YAZILAR:

Cruelty free ne demek ?

GMO ne demek ?

Yorum yapın