Karaciğerde hemanjiom, hepatik hemanjiom olarak da adlandırılır. Halk dilinde karaciğerde damar yumaklanması şeklinde tabir edilir. Bunlar karaciğerde görülen iyi huylu, hipervasküler, venöz malformasyonlardır. Karaciğerde sık görülen iyi huylu mezenkimal tümörlerdir.

Hemanjiyomlar ince bir fibröz stroma ile endotel hücreleri tarafından kaplanmış durumdadır. Bunlar kavernöz veya kılcal hepatik hemanjiyomlar olarak da bilinir. Genellikle şikayete neden olmaz ve tesadüfen başka bir nedenle karaciğer tetkik edildiğinde tespit edilir. Genellikle soliter lezyon olarak bulunur, ancak çoklu lezyonlar da bulunabilir. Boyutlarına göre kategorize edilirler. Küçük hemanjiyomlar 1 cm ile 2 cm arasındadır, yaygın görülen hemanjiyomlar 2 cm ile 10 cm arasındadır. İri hemanjiyomlar 10 cm’den büyüktür.

Hemanjiyomlar, omurilik, orbitler veya vertebral cisimler gibi vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilir, ancak bu makale sadece hepatik hemanjiyomlara değinilecektir.

Etolojisi

Hepatik hemanjiyomlar için etoloji tam olarak anlaşılamamıştır. Bilinen herhangi bir predispozan faktör olmaksızın sporadik olarak ortaya çıkarlar. Hemanjiyomlar 10 cm’den büyük olduğunda dev hemanjiyom sayılırlar. Vasküler malformasyonlar olarak kabul edildiğinden, hiperplazi veya hipertrofiden ziyade ektazi ile büyürler. Hamilelikte hemanjiyom, hormonlardaki artışa (östrojen ve progesteron) bağlı olarak büyüyebilir; Bununla birlikte, östrojen reseptörleri tüm tümörlerde kanıtlanmamıştır ve bazı tümörler östrojen desteği olmaksızın da bile büyüyebilirler.

Bazı ilişkili anormallikler arasında, karaciğerdeki fokal nodüler hiperplazi ve Kasabach-Merritt sendromu yer alır; bunlar, vücuttaki çoklu hemanjiyomlar, yüksek fibrin yıkım ürünleri ve trombositopeniden oluşur.

Görülme sıklığı

Karaciğer hemanjiyomları kadınlarda erkeklere göre beş kat daha yaygındır. Herhangi bir yaş grubunda görülebilirler, ancak çoğunluğu 30 ila 50 yaşları arasında olanlarda (% 60 ila% 80) teşhis edilir. Prevalansı daha yüksek olabilir, ancak genellikle asemptomatik olduklarından, hasta, ilişkisiz nedenlerden dolayı karnın görüntülenmesi yapılmadığı sürece sıklıkla teşhis edilmez.

Histopatolojisi

Mikroskobik olarak, bunlar kavernöz vasküler alanlar olarak görülür, bu nedenle kavernöz hemanjiyomların alternatif adıdır. Bunlar endotelyum tarafından kaplanır ve lifli bir stroma ve kan ürünleri içerir. Daha büyük hemanjiyomlarda fibröz nodül veya kollajen skarı görülebilir.

lezyonlar kırmızı-kahverengi renkli sünger benzeri bir görünümdedir. Bunlar ince bir kapsülle kaplıdır.

Belirtileri

Genel olarak, hepatik hemanjiyomlar asemptomatiktir ve başka nedenlerle, örneğin laparotomi veya otopsi için görüntüleme çalışmalarında bulunur. Bununla birlikte, 4 cm’den büyük hemanjiyomlar karın ağrısı ve rahatsızlığına neden olma eğilimindedir.

En sık görülen semptomlar karnın sağ üst bölgesinde ağrı, karın bölgesi ağrısı veya karında şişkinliktir. Lezyon içinde kanama varsa, bu Glisson kapsülünün genişlemesine ve iltihaplanmasına yol açabilir ve akut karın ağrısına yol açabilir.

Teşhis

Hepatik hemanjiyomların teşhisi bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya ultrason (US) ile yapılabilir. Ancak, kesin tanı koyma süresi bazen zor olabilir. Ölümcül kanama riski nedeniyle perkütan biyopsi genellikle önerilmemektedir. Tanı siroz veya ekstra-hepatik malignitelerde daha da komplike olabilir. Böyle durumlarda ek test / görüntüleme gerekebilir.

Ultrason ile görüntülemede, homojen, iyi tanımlanmış, hiperekoik bir kitle teşhis edilebilir. Hastada hepatik steatoz varsa hemanjiyom hipoekoik olarak görünebilir. Lezyonlar 5 cm’den büyük olduğunda, bazı heterojenlikler gösterilebilir. Dev hemanjiyomlar lobüle, hiperekoik bir sınır ile heterojen kitlelerdir.

Karaciğerde hemanjiom tehlikeli mi

Karaciğerde hemanjiom şikayete yol açmıyorsa tedaviye gerek yoktur. Hastanın gözlenmesi ve uzun süreli takip edilmesi yeterli olur. Lezyon 5 cm den küçükse takibe de gerek yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, kanama riski nedeniyle perkütan biyopsi endike değildir.

Semptomatik (şikayeti olan) hastalarda veya hemanjiyom çok büyükse cerrahi rezeksiyon düşünülmelidir. Cerrahi rezeksiyon seçenekleri karaciğer rezeksiyonu, hepatik arter ligasyonu, enükleasyon ve ciddi vakalarda karaciğer transplantasyonudır. Rezeksiyon uygulananların% 25’inde semptomların devam ettiği bildirildiği için cerrahi semptomlar için tamamen iyileştirici değildir.

Cerrahi olmayan tedavi seçenekleri şunları içerir:

Hepatik arter embolizasyonu: akut kanama, semptomları yönetir ve cerrahi rezeksiyon öncesi boyutu azaltır.

Radyoterapi: Kasabach-Merritt Sendromu ile ilişkili lezyonlar için nadiren kullanılır ve ayrılır. Bu işlem tümör boyutunun azalmasına yardımcı olabilir.

Interferon alfa-2a: Anti-anjiyogenik ajan olarak çalışabilir, ancak başarısı kanıtlanmamıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here