Kaşağı metnindeki fiilimsiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Aşağıda Kaşağı metnindeki fiilimsiler koyu renkli olarak işaretlenmiştir.

  • Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim.

Çıkar fiiline mak eki gelerek isimleştirilmiştir. Bu cümledeki fiilimsi çıkarmak kelimesidir.

  • Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu.

Doldur, süpür ve kaldır fiilleri mek, mak ekleri ile isimleştirilmiş ve fiilimsi olmuştur.

  • Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim.

Kullan fiiline ma eklenince fiilimsi olmuştur.

  • Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar.

Ağla fiiline ma eki gelince fiilimsi olmuştur.

  • Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.

Boşalt fiiline mak eklenince fiilimsi olmuştur.

  • Hasan’ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu.

Ol fiili ış eki alarak isimleştirilmiş fiilimsi olmuştur.

  • Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.

Çık fiili fiilimsiye dönüşmüştür.

Fiilimsi nedir ?

Fiilimsi fiil kökenli olmakla birlikte cümlede fiil olarak kullanılmayan, bir ek alarak zarf, isim veya sıfat haline dönüşmüş kelimelerdir.

Bir fiile isim eki gelirse isim, zarf eki gelirse zarf, sıfat eki gelirse zar olur.

 

İsim Fiil Ekleri :  -ma, -ış, -mak

Sıfat Fiil Ekleri :  -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş

Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında

“Kaşağı metnindeki fiilimsiler” üzerine bir yorum

Yorum yapın