Kistik dejenere nodül nedir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Tiroid bezinde oluşan nodüllerin soğuk, sıcak, kistik, solid gibi türleri vardır. Peki kistik dejenere nodül nedir ?

Tiroid nodülü nedir ?

Tiroid bezinin içerisinde büyüklüğü bezelye ile ceviz arasında olan lezyon, yani doku bozukluğudur. Tiroid nodülleri genellikle yavaş büyür ve yıllarca herhangi bir şikayete neden olmadan varlıklarını sürdürürler.

Tiroid nodülü doktorun elle muayenesi ile tespit edilebilir. Ancak ultrason daha net ve doğru tanı koymayı sağlar. Bir kişide tiroid nodülü tespit edilirse öncelikle bu nodülün kanser içerikli olup olmadığı saptanmalıdır.

Tiroid nodülleri %95 oranda kanser içermezler. Bununla birlikte iyi huylu olsalar dahi, fazla büyümeleri halinde fiziksel şikayetlere neden olabilirler. Ayrıca bazı tiroid nodülleri aynı tiroid bezi gibi hormon üreterek zehirli guatr hastalığına yol açarlar.

Bu nedenle tiroid bezinde nodül tespit edildiğinde bu nodülün büyüme eğiliminde olup olmadığı, ebatları ve türü de tespit edilmelidir.

Kistik nodül nedir ?

Tiroid nodülleri sıcak, soğuk ve ılık olmak üzere başlıca üç kısımda ele alınır. Sıcak nodüller tiroid bezi fonksiyonları sergileyen hatta fazla çalışan nodüllerdir. Kanser riski düşük (%5 veya daha az) olmakla birlikte vücuttaki  tiroid hormonlarının dengesini etkileyebilirler.

Ilık nodüller ise ne az ne de fazla, ancak tiroid bezi düzeyinde çalışırlar. Tiroid nodüllerinin çoğu ılık nodül kategorisindedir.

Soğuk nodüller ise az çalışan veya tiroid bezi fonksiyonlarını hiç yerine getirmeyen (çalışmayan, aktif olmayan) nodüllerdir. Soğuk nodüllerde kanser riski %5 ile %25 arasındadır.

Soğuk nodüller kist şeklinde olabilir veya solid nodül şeklinde olabilir. Kistik nodül içi sıvı veya kan dolu torbacık halinde nodüllerdir. Soğuk nodüllerin yaklaşık %15 i kistik nodül şeklindedir.

Solid nodül ise içinde sıvı olmayan katı formda nodüldür. Tiroid fonksiyonlarını icra etmeyen ve kanser şüphesi %25’e kadar çıkabilen bir nodül türüdür.

Tiroid nodülü nasıl tespit edilir ?

Bir kişide tiroid nodülü olup olmadığı kesin olarak ultrason çekilmesiyle anlaşılır.

1 cm’nin üzerindeki tiroid nodülünün kanserli olup olmadığı ince iğne aspirasyon biyopsisi ile anlaşılır. 1 cm’nin altındaki nodüller için bu işleme gerek duyulmayabilir. (Takip edilmekle yetinilebilir)

Tiroid nodülünün sıcak mı soğuk mu olduğu ise sintigrafi ile anlaşılır ?

Kistik dejenere nodül nedir ?

Kistik dejenere nodül denilince, tiroid bezi içerisinde, tiroid bezi fonksiyonlarını yerine getiremeyen, bozulmuş/ farklılaşmış hücrelerden oluşan, sıvı formda bir nodül olduğu anlaşılmalıdır.

Bir kişide kistik dejenere nodül var ise öncelikle malignite şüphesi (kanser olasılığı) araştırılmalıdır. Kistik dejenere nodüller %5-15 ihtimalle kanser içerebilirler. Eğer kanser içermiyorsa ve 3 cm’nin altında ise sadece takip etmekle yetinilir.

Yorum yapın