Merdiven Altından Geçmek Neden Uğursuzluk Sayılır ?

Çok sık karşılaşılan batıl inançlardan biri de merdiven altından geçmenin uğursuzluk getirdiğidir. Bilhassa büyükler ‘’ Sakın merdiven altından geçme ‘’ derler. Peki ama neden, hiç merak ettiniz mi ?

M.Ö. 3000’li yıllarda Mısırlılar açısından ahşap oldukça değerli bir materyaldi. Özellikle de ahşaptan yapılmış merdivenlere gereğinden fazla anlamlar yükleniyordu. O kadar ki, ölen firavunlar göğe kolayca yükselsinler diye mezarlarına minyatür merdivenler bile konulurdu.

Günümüzde kullanılan Amerikan Doları’nda bile piramit simgesi altında bulunan üçgenin anlamı da çok kapsamlıdır. Ayrıca Mısır Piramitleri, üçgen olmaz özelliğini esas alır. Yani üçgen olma durumundan dolayı piramittir, piramit olma durumundan üçgen değil. Üçgene yüklenen anlam daha sonra kutsal üçleme ( Teslis ) adı verilen baba, oğul ve kutsal ruh inancına da yansımıştır.herhangi bir üçgenin için geçmek, inanca göre Tanrı’nın kutsal alanını işgal etmek anlamına geliyordu. Bu sebeple, insan cezalandırılabilirdi.

Duvara dayanan merdivenin de bir üçgen oluşturduğundan dolayı altından geçmek, Tanrı’nın kutsal alanını işgal etmek anlamına geleceği için tehlikeli sanılırdı. Anlaşılacağı gibi Hristiyanlık inancı, bilerek ya da bilmeyerek merdiven altından geçmeyi uğursuz saymıştır. Hatta 17. Yüzyılda İngiltere’de idam edilecek mahkumlar, yanı başında celladın bulunduğu dar ağacı merdivenin altından geçirilirdi.

Bu batıl inanışın kökeni bizim kültürümüze ait değildir, dolayısıyla bu durumda bizim merdiven altından geçmemek için hiçbir nedenimiz yok; tabii ki bir kazayla karşılaşmamak kaydıyla.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here