Satanistler Gerçekte Neye İnanıyor?

Kasım 2012’de Oklahama hükümet binasının bahçesine ‘’ On Emir Anıtı ‘’ dikildi. Yedi yıl önce, Van Orden v Perry davasında ABD Yüksek mahkemesi, Teksas hükümet binası önündeki On Emir Anıtı’nın, Anayasa’nın ‘’ herhangi bir dini üstün tutacak ‘’ şekilde yasa yapılmasının yasaklanması hükmünü ihlal etmediği kararına vardı. Ancak eğer bu karar Hristiyan anıtlarına izin veriyorsa, diğerlerine de izin vermesi gerekir. Böylece Aralık 2013’de Satanist Tapınağı, Oklahama halkına ‘’ Anayasada bahsi geçen temel özgürlükleri destekleme fırsatı ‘’ vereceği gerekçesiyle, On Emir Anıtı’nın yanına kendi anıtlarını dikmek için kampanya başlattı. Satanistler dikmek istedikleri anıtın tasarısını görücüye çıkardı: Kanatlı bir insan gövdesi, keçi başı ve boynuzlarından oluşan ve Pentagram sembolü altındaki tahtta oturan bir yaratık, iki parmağını bilgece kaldırmış, iki çocuk da merakla ona bakıyor. ABD’deki Satanistlerin mizah anlayışı var gibi görünüyor. Peki gerçekte neye inanıyorlar?

Bu, cevaplanması zor bir soru gibi görünüyor. Beklenildiği gibi, satanistler, pek çok kuruluş, inanç ve ritüele sahip fevri bir grup. Bu kuruluşların çoğu yandaş olmayanlardan tamamen veya kısmen gizli kuruluşlar. Bir kısmı tinselci: Bunlar şeytana tapıyorlar. Tinselci satanistler, Şeytan’ı gerçek bir varlık olarak görüyor ve insanlığın gerçek yaratıcısı olduğuna inanıyorlar. Diğerleri, özellikle de Aleister Crowley’den sonra en ünlü okültist olan Anton LaVey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ve Satanist Tapınak, materyalist ve doğaüstü güçlere inanmayı reddediyor. Satanist Tapınak sözcüsü Lucien Greaves, kendisini ‘’ doğaüstü varlıklar söz konusu olduğunda bir Ateist ‘’ olarak tanımlıyor ve Satanizm’in ‘’ tiranlık karşısında bireysel özgürlüğü, tehlikeli bile olsa bilginin peşinde olmayı ‘’ temsil ettiğini söylüyor. Lavey’in ‘’ Şeytani İncil’i ‘’ hayatın büyük zevk, ölümünse büyük yoksunluk olduğunu, BURADA OLMANIN ve ŞİMDİNİN  tadını çıkarmak, bugünü, bu saati dikkate almak gerektiğini ‘’ söylüyor.

Bu farklılara rağmen belli başlı özellikleri, doğaüstü bir varlığın ilahlığına inanmak olarak adlandırılan Satanizm’in tinsel ve materyalist kollarını birbiriyle ilişkilendiriyor: Doğaüstü bir tanrıya tapınma olarak adlandırılan bir inanç ve bu tapınmayı destekleyecek şekilde bir kilise yapımı ( insanın bilgi birikimi ve gelişimine gereksiz kısıtlamalar getiren mekanlar ) ve hiçbir kısıtlama olmadan bilime, mantığa ve bilgiye inanma. Şeytan Kilisesi’nin Lavey’den sonraki başkanı Peter Gilmore, insanları ‘’ dünyevi ve ruhani ‘’ olarak ikiye ayırıyor. İkinci grubun ‘’ gökyüzünde tuhaf bir babaya ‘’ ihtiyaç duyduğunu, kendisininse ‘’ kendi evreninin odağında olmaktan memnun olduğunu ‘’ söylüyor. Bu bağlamda, materyalist Satanizm örgütlü ateizme ya da muhtemelen çeşitli gelenekleri olan ateizme daha yakın görünüyor. Gilmore, kilisenin şeytani Yahudilerle aynı anlamda ‘’ Muhalif ‘’ (Karşı koyan ve meydan okuyan bir figür ) gördüğünü belirtiyor. Bu anlamda şeytan, kötü niyetli ve canavar ruhlu bir tanrı yerine edebi bir figür ya da tutuculuğa karşı koyan bir mecaz haline geliyor.

Tüm bunlar büyük ölçüde bir hayvanı kurban etmekten ya da dinsel cinayetten daha az popüler konular. Şüphesiz ki, kimileri Şeytan adına gerçekleştirdiklerini söyledikleri korkunç eylemlerde bulunuyorlar. Ancak bunlar, din adına cinayet işleyen ilk insanlar değil ve inanç adı altında cinayet işleyen diğer dinlerin mensuplarından daha güçlü Satanizm temsilcileri değiller. Peki Oklahamalı Satanistlerin önerdikleri anıt ne alemde? Uzun bir yasal mücadele sonrasında, Eyalet Temyiz Mahkemesi ‘’ herhangi bir dini üşütün tutacak ‘’ şekilde yasa yapılmasının yasaklanması hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, On Emir Anıtı’nın kaldırılmasına karar verdi. Bu, Satanistlerin anıtına da izin verilmeyeceği anlamına geldi. Temmuz 2015’te Detroit’te anıtın açılışını yapmışlardı, o zamandan beri de Arkansas’a yerleştirilmesi için kulis çalışmaları yapıyorlardı. Daha önce Oklahama’da yapıldığı gibi eyalet merkezine On Emir Anıtı’nın dikilmesiyle ilgili oylama yapılması ateistleri, hümanistleri ve Satanistleri umutsuzluğa sürükledi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here