Afrika’daki Dinler Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Topluluk yaşamı içinde yer alan atalarla bağlantı, kabul ayinleri, mitler ve büyülü iyileştirme adetleri Afrika dinlerinde önemli rol oynar.

Afrika’nın yerli dinleri çoğunlukla doğa güçlerine ve bir kabilenin atalarına toplu inanca dayanır. Geleneksel din bilginleri, sözgelimi köken mitleri ve şifa verme adetleri sözlü olarak aktarılmıştır. Bu yüzden geniş bir çeşitlilik gösteren bu dinleri ve kült adetlerini özetlemek güçtür. Günümüzde Afrikalıların yüzde 40’ı da Müslümandır; ama birçok insan uygulamada bu dünya dinlerinin ve geleneksel dinlerin karma biçimlerini izler.

Afrika Dinlerinde Ata Kültürü ve Mitler

Varlığını sürdüren geleneksel kabilelerde bireyler kendilerini özellikle etnik topluluğun ya da kabilenin mensubu sayarlar ve atalarına sıkı bağlılık duyarlar. Ataların ya da bazı durumlarda ölü ruhlarının yaşayanlar arasında dolaştığına ve yazgılarında etkili bir rol oynadığına inanılır; bu nedenle anılarına törenler düzenlenir. Buna karşılık tanrılar bir hayli uzak ve hem iyi, hem de kötü özelliklere sahip varlıklar olarak görülür; insanlara keyfi biçimde iyiliklerde bulundukları ve cezalar çektirdikleri düşünülür. Bu bakımdan birçok toplulukta atalar aslında tanrılar ile insanlar arasındaki arabulucular sayılır. Kabile mitleri ve öyküleri esas olarak dünyanın, hayvanların ve insanların ortaya çıkışı üzerinde durur.

Afrika Dinlerinde Ayinler ve Törenler

Törenler temel bir rol oynar; çünkü insanlar, tanrılar, atalar ve doğa arasında bir denge kurarken, bireysel koruma ve günlük yaşamdaki sorunların üstesinden gelme gücü sağlar. Kişinin toplulukla bütünleşmesi ergenlik çağında çoğu kez sınavların eşlik ettiği kabul ayinleriyle başlar. Bu ayinler önceki kişiliğin ‘’ ölüm ‘’ünü ve ardından yeni haklar ve ödevlerle daha yüksek konum sağlayan ‘’ yeniden doğuş ’’u simgeler. Kabul ayinleri ve dinsel törenler genelde sıkı tabulara ve düzenlemelere tabidir. Bunların çiğnenmesi güçler dengesini bozduğu ve yüce varlıkları kızdırdığı için, suçu işleyenler açısından feci sonuçlar doğurur. Gömme ayinleri de dinde önemli bir yer tutar; atalar diyarına göçen ölüler topluluk içinde yeni bir rol üstlenir.

Afrika Dinlerinde Büyü ve Şifa Bilgileri

Büyü adetleri çeşitli ayinlerin ve törenlerin merkezinde yer alır. Gerek ‘’ kara ‘’, gerekse ‘’ ak ‘’ büyü köklü bir geçmişe dayanır. Kötü efsunların yanı sıra hastalıkları iyileştiren ve karanlık güçlere karşı koruma sağlayan tılsımlar vardır. Dahası, gönül işlerinde ve kehanette büyüye başvurulması yaygındır. Bazı yörelerde ‘’ cadılar ‘’ ve ‘’ büyücüler ‘’ belirli bir talihsiz olayla ilintili görüldükleri zaman baskıya uğrar ve kovulur.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here