Alternatif Siyaset Olarak Doğan Yeşiller Akımı Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

1980’lerin çeşitli sosyal protesto hareketlerinden doğan Yeşiller yeni bir siyasal akım olarak özellikle Avrupa parlamentolarında kendisine yer bulmuştur.

1960’ların otorite karşıtı hareketleri Batı demokrasilerinde sosyal protesto hareketlerinde bir yükselişe yoıl açtı. Yerleşik siyasal parti yapılarının dışında kalan bu hareketler belirli alanlarda sosyal değişim talebini dile getirdi. Çevre, barış, yurttaşlık hakları ve feminizm gibi birçok değişik konuda mücadele eden grupların bir araya gelmesiyle 1980’lerden itibaren dünya genelinde ortaya çıkan Yeşil Partiler özellikle Avrupa’da siyasal parti yelpazesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Şimi Avrupa’da ulusal parlamentolarda temsil edilen 123 Yeşil Parti var. Sözgelimi İsveç, Fransa ve Almanya’da bazı Yeşil politikacılar sorumlu yönetim mevkiilerinde yer alıyor. İki partili sistemin belirgin olduğu Büyük Britanya ve ABD gibi ülkelerde ise güçlü bölgesel başarılara karşın, Yeşillerin ulusal düzeydeki etkisi sınırlı kalıyor.

Yeşiller’in Amacı Nedir ?

Bütün Yeşil partilerin alameti farikası ve programlarının öne çıkan odak noktası, kapsamlı çevre korumasına ve özellikle çevreye dost enerji kaynağı biçimlerine dönük tutarlı mücadeledir. Çoğu kez Yeşillerin klasik sol-sağ yelpazesine girmeyen ve yerleşik partilerce yetersiz ya da yüzeysel biçimde ifade edilen konularda da tutum takındıkları görülür. Bunlar için esas alınan ana değer standartları bireyin sosyal sorumluluğu, isteklerini yerine getirme hakkı ve iktidar mevkilerindeki kişilere kuşkucu yaklaşımdır. Tipik talepler dünya genelinde barışçı politikalar, bürokratik dayatmaların azaltılması, azınlıkların daha iyi korunması, kadınların daha aktif desteklenmesi ve hepsinden önemlisi, bütün yurttaşlara siyasal söz hakkının tanınmasıdır.

Yeşiller’in Özellikleri Nelerdir?

Bütün siyasal süreçlere daha geniş katılım yönündeki bu çağrı ve protesto kültürü mirası da çoğu Yeşil partinin görece demokratik tabanına ve merkeziyetçilikten uzak örgütsel yapısına dayanır. Parti önderliği diğr partilerin çoğuna oranla üyelerin oylarına daha fazla bağlı kalır. Cinsiyet kotaları ve görev süresi sınırlaması gibi kurallar da parti içinde Yeşil değerleri sağlamlaştırmaya ve yüksek kademe kastından kaçınmaya yöneliktir. Güçlü parti liderleri genelde diğer partiler karşısında şansı arttırmasına karşın, bazı kesimlerce parti ideallerine ihanet olarak görülür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here