Beyin Yıkama Düşüncesinin Bilimsel Temeli Var Mıdır ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Beyin Yıkama Düşüncesinin Bilimsel Temeli Var Mıdır ?

Beyin yıkama, büyük ölçüde, Soğuk Savaş dönemi, Amerikalılarının, normal insanların Komünizme inanmaları ardında bir şeyler yatıyor olmalı düşüncesiyle ortaya attıkları bir kavramdır. ( Komunizm ifadesi ilk kez Eylül 1950’de bir Florida gaztesinde yer aldı ). İddiaya göre Rusya, Çin ve diğer Doğu blok ülkelerinde yaşayan insanlar, kendi kişiliklerinden arındırılmış ve hükümete boyun eğmek üzere ‘’ programlanmışlardı’’.

Beyin yıkamanın gücüyle ilgili paranoya, Kore Savaşı’nın sonunda, bazı Amerikalı askerler savaşı suçlayıcı yorumlar yapıp Komünizmi överek döndüklerinde ortaya çıktı. Ancak CIA içinde en büyük endişe, Amerika’nın yeni bir savaş formunda geri planda kalmış olma olasılığıydı.

Robin Waterfield’in Hidden Depht: the story of hypnosis ( Gizli Derinlikler: Hipnozun Hikayesi ) adlı büyüleyici kitabında anlattığı üzere, CIA beyin yıkama metotları geliştirmek için yıllarca uğraştı ancak sadece bunların ne kadar etkisiz olduğunu kanıtlamayı başarabildi. Yapılan ilk deneyler, insanları cinayet gibi yasadışı görevlerde kullanmaya yönelik hipnozu içeriyordu. Sekreterler belgeler çalmaya ve insanları boş silahlarla ateş etmeye ikna ediliyordu ancak araştırmacılar bu etkilerin, hipnozun etkisinden değil, sekreterlerin razı gelmesinden dolayı yaşandığı sonucuna vardılar. İnsanları, ‘’ tetikleyici ‘’ bir işaret gördükten a da duyduktan sonra bu tip şeyler yapmaya ikna etme girişimleri, son derece sağlıksız sonuçlar doğurdu.

En çok çaba, güç kullanarak beyin yıkma üzerine harcandı. Uykusuzluk, elektrik şok, duygusal yoksunluk ve psikoaktif ilaçlar, genelde yasadışı olmak üzere sıkça kullanıldı: 1975 yılında, CIA’in 1,000’den fazla insan üzerinde, kendi rızaları olmadan LSD kullandığı ortaya çıktı. Buna rağmen net sonuçlar elde edilemedi: Bazı mağdurlar cinnet geçirip intihar ettiler.

Eğer beyin yıkamanın etkililiğine dair herhangi bir kanıt varsa bu da CIA’in kendi eylemlerinden gelir. Görünüşe göre CIA böyle korkunç deneyleri haklı çıkarmak için kendi beynini yıkamıştır.

Yorum yapın