Bilardo Nedir? Bilardonun Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Bilardo Nedir? Bilardonun Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Bilardonun ilk ne zaman peydah olduğuna dair en eski iddia, meşhur filozof Anacharsis’in milattan önce 400 yılında Yunanistan’da bilardoya benzer bir oyun gördüğünü söylemesidir.

Shakespeare’in bir eserinde de Cleopatra’nın cariyesi Charmian’a ‘’ Hadi gel bilardo oynayalım ‘’ demesi bilardonun o tarihlerde oynandığını göstermektedir.

Milattan sonra ikinci yüzyılda ölen İrlanda Kralı Catkire More, ölümünden sonra geriye pirinçten yapılmış elli beş top ile aynı malzemelerden masa ve istekalar bırakmış, varisleri, ‘’ Bıraka bıraka bunu bıraktı! Çok lazımdı. Neyse gene de nur içinde yatsın hadi… ‘’ falan demişlerdi.

Bazı yazarlar top anlamına gelen Fransızca ‘’ billie ‘’ kelimesini bu oyunun türevi olarak kabul ederek, bilardonun vatanı olarak Fransa’yı görmüşlerdir. Birçok yazar da yerde toplar ve sopalarla oynanan Pall Maill adlı oyundan türediğini söyleyip İngiltere kökenli olduğunu bildirirler. Fransa Kralı 16. Louis zamanında saraylarda zırt pirt oynanan bu oyun çok büyük bir ilgi görmüş ve oldukça ilginç bir gelişim süreci yaşamıştır.

İlk delikli örgütlenmeler ve ilk kulüplerin kökeni on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Amerika’da başlamıştır. Üç toplu ve deliksiz bilardo oynanan ilk kulüp 1891’de Stuttgart’ta açılmıştır. 1911 yılında birçok kulüp birleşerek Alman Amatör Bilardo Birliği’ni kurmuşlar ve bu, Avrupa Bilardo Konfederasyonu’nun da temelini oluşturmuştur.

Yorum yapın