Bor Nedir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Bor Nedir ?

Bor periyodik cetvelde atom numarası 5’tir.Periyodik cetvelde simgesi ise B olan kimyasal bir elementtir.Bor  yarı metal bir elementtir.Bor elementi ilk olarak Fransız kimyacılar olan Louis Gay-Lussac ve Louis Jacques Thenard tarafından keşfedilmiştir.Bor ismini borun tuzu olan Boraks’tan almaktadır.

Bor Elementi Nerelerde Bulunur ?

Bor elementi yer kabuğunda %0,0001 oranında bulunmaktadır.Bor elementi okyanuslarda tuz halinde ve kurumuş deniz yataklarında çok miktarda bulunabilmektedir.Bor elementi çoğunlukla Ortadoğu ve Türkiye’de bol miktarda bulunmaktadır.

Bor Elementinin Elde Edilişi Nasıldır ?

Bor elementinin erime noktası yüksek olduğu için bu elementin saf halini bulmak oldukça zordur. % 95-98 saflıkta bor, borikoksidin magnezyum ile indirgenmesinden amorf (şekilsiz) halde elde edilir ve safsızlığı baz ve asit ile yıkayarak filitre edilir. Elde edilen bor, oksit ve bor bulunduran bileşikleri ihtiva eder ve küçük kristaller halinde, koyu kahve renklidir. Bor, tungsten yüzeyinde borikoksidin hidrolizi ile de elde edilir.

Başlıca Bor Mineralleri Nelerdir ?

 • Kernit
 • Pandermit
 • Kolemanit
 • Üleksi
 • Borasit
 • Borokalsit
 • Sassolin

Bor Elementi Nerelerde Kullanılır ?

 • Savunma Sanayi
 • Cam Sanayi
 • Cam Elyafı
 • Optik Cam Elyafı
 • Seramik Sanayi
 • Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
 • Yanmayı Önleyici Maddelerde,
 • Tarım
 • Metalurji
 • Nükleer Uygulamalarda
 • Enerji Depolama
 • Atık Temizleme
 • Yakıt Sanayinde
 • Sağlık Sektöründe ve buna benzer bir çok sanayi kuruluşunda bor elementi kullanılmaktadır.

Yorum yapın