Çocuklarda Kalpte Üfürüm Duyulması

Çocukların doktora götürülme,hatta birkaç doktor dolaştıma nedenlerinden birisi de hastalık belirtisi olmayan sağlıklı görünümlü bir çocukta muayene sırasında kalpte bir üfürüm işitilmesidir.

Üfürüm,kan dolaşımı esnasında kanın kalpten,kalp kapaklarından veya damarlardan geçerken titreşmesi veya girdap oluşturması ile meydana gelen bir sesdir.Çocuğun göğsünü dinlerken doktorun duyuğu bu sesin ( Üfürüm ) yorumlanması tecrübe gerektirir.

Bazı üfürümler altta yatan organik bir kalp hastalığının işareti olabilir ki bunlara organik üfürümler denir.( Kalpte delik olması,kalpten çıkan damarlarda veya kalp kapaklarında darlık ve yetersizlik olması gibi)

Kalpte bir hastalık olmamasına rağmen,kansılık,ateşli bir hastalık veya hipertiroidi(Guatr bezinin aşırı çalışması ile giden iç salgı bezi hastalığı) gibi kalp dışı bir hastalık durumunda duyulan üfürümlere fonksiyonel üfürümler denir.

Kalpte veya vücudun diğer organlarında bir hastalık olmaksızın duyulan üfürüm ise masum üfürüm adını alır.Masum yerine normal,fizyolojik,zararsız,nonpatolojik gibi sözcüklerde kullanılabilmektedir.Sağlıklı çocuklarda yaklaşık %50 sıklıkta duyulabilen bu üfürümlerin masumiyetinin ispatlanabilmesi için bazen doktorun muayenesi yeterli olmayabilir.Masum üfürümlerin büyük kısmında teşhis,aileden alınan bilgiler ve fizik muayene ile doğru olarak kanabilr.Sağlıklı,hastalık berlitisi olmayan çocukta azı özelliklere bakılarak masum üfürüm ve altta yatan sistemik veya kalp-damar hastalığı ayırt edilebilir.

Doktorun tecübesi,kalp-damar hastalıkları muayenesindeki becerisi,bebek veya çacuğun sakin ve uyumlu davranması,anne-babanın endişesi,uzun süreli izlem yapılabilme koşulları göz önüne alınarak bazı ileri laboratuvar çalışması gerekip gerekmediğine karar verilir.

Altta yatan bir kalp hastalığı olmadığından emin olmak ve ailenin kaygısını gidermek için günümüzde öykü ve fizik inceleme dışında elektrokardiyografi(Kalp Şeridi) ve telekardiyografi ( Kalp Röntgen filmi) incelemeleri yapılmakta ve değerlendirme çoğunlukla ekokardiyografi ( Kabin ultrasonografisi) ile tamamlanmaktadır.

Klasik kitaplarda ve bazı çalışmalarda masum üfürümlerin çoğunda ekokardiyografiye gerek olmadığı üzerinde durulsa da genel yaklaşım masum üfürümlü çocuklara bir kez ekokardiyografi yapılmasının uygun olduğudur.

Çünkü masum üfürüm düşünülerek yapılan ekokardiyografilerde nadir de olsa;hipertrofik kardiyompati( Bir çeşit kalp kası hastalığı), subaortik membran,küçük VSD ( Ventriüler septal defekt,kalbin karıncıkları arasında delik),küçük ASD ( Atriyal septal defekt,kalbin kulakçıkları arasındaki delik) veya hafif pulmoner stenoz ( Akciğer atardamarında kapak darlığı) gibi kalp hastalıkları ile karşılaşılmıştır.Bu hastalıkları,fiziki muayene,elektrokardiyografi,telekardiyografi ile ayırt etmek her zaman mümkün olmayabilir.Bu tanılar çocuğun hayatını değiştirecek çapta hastalıklar olmasa bile,enfektif endokardit profilaksisinin gerekliliği bilinmesi yönünden çok önemlidir.

Ayrıca yapılan her laboratuar testinin bu konuda eğitimli ve deneyimli kişilerce değerlendirilmesi gerekir.Aksi takdirde sağlklı insanlarda bile yüksek oranlarda saptanabilen fizyolojik bulguların anlış değerlendirilmesi kafaları karıştırarak ailenin tedirginliğini daha da arttırabilir.

Üfürümün masumiyeti yapılan incelemelerle kesinleştikten sonra çocuğa gereksiz hastalık yakıştırmaları ve kısıtlamalar yapılması önlenmelidir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here