Depersonalizasyon için dua

Photo of author

By Bilgio.Net

Depersonalizasyon hastalığı, duyarsızlaşma bozukluğu olarak da bilinir ve kişinin bedeninden ve düşüncelerinden kopmuş hissetmesi olarak tanımlanmaktadır.

Depersonalizasyon hissi kişinin kendi vücudunu başka birinin vücuduymuş gibi dışarıdan gözlemleme veya rüyada olma gibi bir his olarak tarif edilir. Ancak, bu bozukluğu olan insanlar gerçeklikle bağlantısını kaybetmemekte; olayların göründüğü gibi olmadığını anlamaktadır.

Depersonalizasyon hissi birkaç dakikalık bir dönem olabileceği gibi yıllarca devam eden bir durum da olabilir.

Depersonalizasyon bozukluğu uyuşturucu kullanımı, bazı kişilik bozuklukları ve bazı beyin hastalıklarının  belirtisi de olabilir.

Depersonalizasyon bozukluğunun nedenleri

Nadir görülen bir hastalık olduğu için Depersonalizasyon nedenleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak yoğun stres, kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu savaş, cinsel istismar, trafik kazası, doğal afet ya da aile içi şiddet gibi travmatik bir olay tarafından tetiklendiği düşünülmektedir.

Depersonalizasyon bozukluğu görülme sıklığı

Depersonalizasyon bozukluğu görülme sıklığının her 100 kişide bir kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Depersonalizasyon bozukluğu nasıl teşhis edilir ?

Öncelikle doktor hastanın tıbbi öyküsünü dinlemesi ve fiziki muayene yapması gerekir. Hastanın şikayetleri bazı hastalıklar veya kullanılan bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle oluşuyor olabilir. Kan testleri yapılarak hastada fiziksel bir hastalık olup olmadığına bakılır.

Eğer hastada fiziksel bir hastalık yok ise hasta bir psikiyatr veya psikoloğa yönlendirilir. Psikiyatristler ve psikologlar, disosiyatif bir bozukluğu olan bir kişiyi değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış röportajlar ve değerlendirme araçlarını kullanmaktadırlar.

Depersonalizasyon nasıl tedavi edilir ?

Depersonalizasyon hissi zamanla kendiliğinden kaybolabilir. Kendiliğinden geçmediği takdirde depresyon veya anksiyete gibi şikayetleri varsa bunların tedavisi yapılır.

Depersonalizasyonun ana tedavi yöntemleri ise psikoterapi ve konuşma terapisidir.

Depersonalizasyon tedavi araçları şunlardır:

  • Psikoterapi
  • Depresyon, anksiyete ilaçları
  • Aile terapisi
  • Yaratıcı terapiler (Sanat terapisi, müzik terapisi vs)
  • Klinik hipnoz

Depersonalizasyon için dua

Dua etmek, psikolojik hastalıkların tedavisini kolaylaştırmaktadır. İnancı kuvvetli, ibadetlerini düzenli yapan ve dua etme alışkanlığı olan kişilerde psikolojik hastalıklar daha az görülmekte, stres ve travmatik olayların psikolojik sorunları tetikleme olasılığı düşmektedir.

Depersonalizasyon bozukluğu için Kuranı Kerim’in son iki suresi olan ve Felak ve Nas sureleri okunabilir. Bu süreler içerik itibariyle duadır. Günde kaç defa okunacağı ile alakalı bir hadis yoktur. Her namazın arkasından 10’ar kere okunabilir.

Surelerin manalarının bilinerek okunması ve inancın kuvvetlendirilmesi için namaz, zekat, oruç, sadaka gibi ibadetlere ehemmiyet verilmesi doğru olacaktır.

Felak suresi

depersonalizasyon için dua
Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas suresi

Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan. (Allah’a sığınırım).

Sağlıkla ilgili bir hadis:

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Mes’ûd (ra) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:

Mallarınızı zekâtla emniyet altına alınız. Sadaka vermekle hastalarınızı tedavi ediniz. Belânın gelmemesi için duâ ediniz.

Depersonalizasyon bozukluğu yaşayan birinin sadaka vermesi iyileşme sürecine katkı yapacaktır. Fakire para vermek sadaka olduğu gibi güleryüzlü olmak, başkalarının işlerini kolaylaştırmak, yardımsever olmak, insanlara zarar veren bir şeyi ortadan kaldırmak da sadakadır.

 

Yorum yapın