Geçmişte Kaf Dağı Var Mıydı ?

Genellikle masallarda çok duyulan  bir dağ olan Kaf Dağı dünyayı çepeçevre sardığına inanılır.Zümrütten yapıldığı rivayet edilmiştir. Pers mitolojisine göre Kaf Dağı Zümrüdü Anka kuşunun yaşadığı dağ olarak belirtilmesinde de anlaşılacağı gibi efsanevi bir dağdır.

Eski zamanlarda bütün fizikçiler ve alimler dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı.Bu sebepten dolayı dünyanın etrafı Ukiyonus (okyanus) adı verilen gemilerin geçmediği,karanlık ve aynı zamanda kıyıları gözükmeyen sularla kaplıdır.Bu sulara verilen isim Bahr-i Muhit’tir. Bu sulardan yani okyanustan sonra Kaf Dağ’ına varılır.İnsanların bu dağı aşmasına imkan verilmemektedir.Aynı zamanda bu dağın dünyanın sonu olduğuna inanılmaktadır.Aynı zamanda bu dağ görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınır olarak kabul edilmektedir.

Arap masallarının başını çeken Binbir Gece Masallarında adına sıkça rastlanılır.Kaf Dağının arkasında bulunan bölümde cinlerin ve perilerin oturduğu söylenir.Yazımızın başında da dediğimiz gibi burası Zümrüdü Anka yani Simurg’un yaşadığı yer olarak kabul edilir.

Zümrüdü Anka kuşu bu dağın tepesinde köşke benzeyen bir yapı içerisinde oturduğu ve insanlar gibi düşünüp aynı zamanda konuşabilen bir canlı olduğu rivayet edilmektedir.Aynı zamanda çok bilgili ve çeşitli meziyetlere sahip olduğu için,kendisine fikir soran hükümdar ve kahramanlara karşı akıl hocalığı yaptığı ileri sürülmektedir.

İsrail kaynaklarındaki rivayet kıssa ve hadiselere göre dağın yeri ve yapısı hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır.Bu rivayet ve anlatımların en önemlisi Muhyiddin –i Arabiye’ye aittir.Muyhiddin-i Arabiye göre Kaf Dağı;bütün yerküreyi kuşatmış olan yeşil zeberced (yakut) kaplı bir dağdır ve bütün gökyüzünün etrafı onun üzerinde bulunmaktadır.Bu dağın kökleri dünyanın üzerinde bulunduğu kayaya ulaşmaktadır.Dünya üzerinde meydana gelen bütün zelzelelerin (depremlerin) kaynağı olarak bu dağ gösterilmiştir.

kaf dağı efsanesi

Kafdağı hakkındaki İslam düşüncesi,genel hatlarıyla İranlılardan alınmadır.Onlarda Elburz (Hera-berezaiti) daı,tanrı saraylarının bulunduğu,dünyanın ucunda bir ana dağdı ve ötekiler ona kollarla bağlıydı.Kafdağı’na eskiden Alburs dendiği söylenir.Hintlilerde de buna benzer söylentilere rastlanır.Edebiyatlarında,görülen ve görülmeyen dünyalar arasında,Lokaloka adlı bir dağın adı geçer.Mandeilerin düşünceleri,Müslümanlarındakine bağlıdır.Asya’da ve eski Doğu milletlerinde,dünyanın sınırı olan dağın kuzeyde bulunduğu inancı yaygındır.Bu düşünceye Babil,İbrani evren biliminde (Kozmogoni) rastlanır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here