Glifor yan etkileri ne zaman geçer ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Her ilacın olduğu gibi Glifor’un da yan etkileri vardır. İlacı kullanmaya başladıktan sonraki ilk bir kaç gün yan etkilerin şiddeti maksimum düzeyde hissedilmektedir. Bu yan tesirler bazı kişilerde önemsiz boyuttayken kimilerinde ilacı kullanmaktan vazgeçirecek derecede yüksektir.

Glifor yan etkileri ne zaman başlar ?

Glifor yan etkileri ilaca başlandığı gün veya ertesi gün başlayacaktır. Hastanın başlangıçta ciddi şikayetlere maruz kalmaması için ilaca başlangıç dozu düşük tutulmaktadır. 10-15 gün içerisinde aşamalı olarak doz artırılarak normal doza ulaşılmaktadır.

Glifor’a düşük doz ile başlayan hastada, dozun hafifliği nedeniyle ilk günlerde yan etki görülmeyebilir.

Glifor yan etkileri nelerdir ve hangi sıklıkta görülür ?

Glifor Metformin etken maddeli bir ilaç olup metformin kullanan hastalarda görülen yan etkiler ve görülme sıklıkları aşağıdadır:

İshal %53,2

Bulantı/Kusma %25,5

Bağırsak gazı %12,1

Halsizlik %9,2

Hazımsızlık %7,1

Karın ağrısı %6,4

Baş ağrısı %5,7

Bu yan etkilerin şiddeti zamanla azalacaktır, bir çoğu da geçecektir. Glifor kullanacak kişilerin endişe etmesi gereken husus yan etkilerinin geçmemesi/azalmaması değil, uzun süre Glifor kullanımının homosistein düzeyini artırması, B12 emilimini bozması, laktik asidoz riski oluşturması gibi hususlardır.

Glifor yan etkileri nasıl azaltılır ?

Glifor’un fazla yan etki göstermemesi için ilk hafta düşük dozda alınır. Tok karna alınması yan etkilerini azaltacaktır. Glifor içildikten sonra bir şey yenilip içilmemesi bu konuda faydalı olacaktır.

Bu sebeple ilacın yan etkilerini şiddetli derecede hisseden kişilere Glifor’u gece yatarken alması veya kahvaltıdan sonra alıp birkaç saat yemek yememesi tavsiye edilmektedir.

Glifor tableti bir kerede almak yerine kırıp yarısını sabah, yarısını akşam almak da diğer bir çözümdür.

Glifor bazı ilaçlarla birlikte kullanılırsa (özellikle de tansiyon ilaçları) yan etkileri daha şiddetli görülebilir. Bu durumda ilaçların dozu yeniden ayarlanarak şikayetler azaltılabilir.

Glifor’un şiddetli yan etki göstermesinin sebepleri nelerdir ?

Glifor nadiren bazı kişilerde şiddetli yan etkilere sebep olabilir, bu durumda derhal ilacı kesip doktora gidilmelidir.

Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan kişilerde özellikle de yaşlılarda Glifor ciddi yan etkilere sebep olabilir. Serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1,5 mg/dL, kadınlarda 1,4 mg/dL üzerinde ise Glifor kullanılmamalıdır.

Karaciğer hastalığı veya fonksiyon bozukluğu olan kişilerde Glifor önemli şikayetlere yol açacaktır. Hafif derecede karaciğer sorunları olan kişiler Glifor kullandığında karaciğerle ilgili şikayetler artacaktır.

Glifor vücudun B12 vitamini emilimini azalttığı için B12 seviyesi düşmüş kişilerde uyku, sersemlik, bilinç dağınıklığı gibi şikayetler görülebilir.

Glifor kullanımı aşağıdaki şikayetlere yol açtıysa geçmesini beklemeden doktora gidilmelidir:

  • Cildin, gözün beyaz kısmının sararması, aşırı yorgunluk, aşırı kilo kaybı. (Bir karaciğer sorunu oluştuğunu gösterir)
  • Kan şekerinin sık sık düşmesi. (Cildin solması, çarpıntı, terleme, huzursuzluk gibi şikayetler)
  • Kurdeşen, ciddi derecede kızarıklık-kaşıntı-döküntü gibi deri şikayetleri.

Glifor yan etkileri ne zaman geçer ?

Glifor kullanmaya başladıktan sonra günlere göre yan etkilerin seyri aşağıdaki şekildedir:

1. ve 2. gün : İlaca başlayanların en az %50’sinde hafif şiddetli mide bulantısı, ishal, iştah azalması ve tat alma bozukluğu gibi yan etkiler görülür.

3. , 4. ve 5. gün : Glifor’un yan etkilerinin maksimum şiddette görüldüğü dönemdir.

6. ve 7. gün: Bazı yan etkiler kaybolur, bazılarının etki derecesi azalır.

7.,8., 9 ve 10. gün: Sağlıklı kişilerde yan etkiler tolere edilebilecek seviyeye düşer.

10 ile 15. günler: Bu dönemde yan etkiler oldukça hafif hissedilir. Eğer aşırı yorgunluk, ciddi deri sorunları, sık sık kan şekeri düşmesi, sarılık gibi şikayetler görülürse doktora gidilir.

Eğer yan etkiler şiddetli seviyede değilse Glifor 15. günden itibaren normal dozunda kullanılır.

Yorum yapın