iiab önerilir ne demek

Photo of author

By Bilgio.Net

Doktorun fiziksel muayenesi hastalığa tanı koymada hala en önemli aşamalardan biridir. Günümüzde gelişmiş görüntüleme, tahlil ve biyopsi yöntemleri sayesinde hastalıkların ne olduğu kısa sürede tespit edilebilmektedir.

Doktor muayenesi veya ultrason muayenesinde tiroid bezinde içeriği tanımlanamayan bir kitlenin varlığı tespit edilirse bu kitlenin kanserli hücre barındırıp barındırmadığının belirlenmesi gerekir. Tiroid bezinde tespit edilen bazı kitleler veya nodüller hala fonksiyonlarını yerine getiriyor olabilir. Bunlar sıcak nodül şeklinde adlandırılır ve hızlı büyüme eğilimi göstermiyorlarsa tehlikesizdirler.

Fakat soğuk nodül denilen kitleler dışarıdan bakıldığında tam bir muammadır. Hücre içeriğinin belirlenmesi için biyopsi yapılması gerekir.

Şimdilerde tiroid bezi biyopsisi için ince iğne aspirasyon biyopsisi denilen bir teknik kullanılmaktadır. Bu teknikte gayet ince bir iğne ile tiroid bezine girilir vakumlayarak inceleme yapmaya yetecek kadar hücre grubu çekilerek alınır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (kısaca “iiab” denilir) fazla acılı olmayan, doğru yerden yeterli materyal alındığında ve bunların sitoloji eğitimli olan deneyimli bir uzman (sitopatolog) tarafından incelendiğinde yüzde 95 doğrulukla sonuç veren bir biyopsi yöntemidir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi ne tür kitlelerde uygulanır ?

Memede kitle: Elle hissedilsin veya hissedilmeyecek kadar küçük olsun memede şüpheli bir kitle var ise iiab ile tanı koyulabilir ve yüzde 90 doğrulukla sonuç verir. Memede kitlede iiab yapılması halinde üç tür sonuç çıkabilir. Benign (iyi huylu kitle), malign (habis kitle) ve atipi. Atipi; memenin proliferatif lezyonlarının bir komponenti olabileceği gibi neoplazi’nin habercisi de olabilir. İİAB’de atipi, eksizyonel biyopsi gerektirir.

Baş ve boyunda kitle: Baş veya boyun bölgesinde, tükürük bezlerinde veya neoplaziye bağlı kitlelerin iyi huylu veya habis oldukları ve kitlenin kaynağı iiab ile belirlenebilir.

Tiroid nodülleri: Solid kitleler, hızlı büyüme eğilimi gösteren nodüller iiab ile incelenir.

Lenfadenopatiler: Lenfadenopatiler reaktif mi, tüberküloz mu veya tümör mü iiab ile incelenir.

Subkutan nodüller: Kuşkulu subkutan nodül ve kitlelerde iyi huylu veya habis tespiti için iiab istenir. Muayenede doktor kitlenin iyi olduğu kanısı taşısa dahi kesin tanı koymak için iiab isteyebilir.

Yorum yapın