İşitme cihazını sigorta karşılıyor mu

Photo of author

By Bilgio.Net

 • SGK Katkısı İle İşitme Cihazı Nasıl Alınır?

SGK güvencesine sahipseniz işitme cihazı üzerinden SGK’nın belirlediği katkı tutarını düşünerek işitme cihazı sahibi olabilirsiniz. İşitme cihaz bedeline SGK katkı sağlamak için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu’nun düzenlenmiş olması gerekir.

 • İşitme Cihazı Almak İçin Gerekli Belgeler

İşitme cihazı almak için işitme cihazı satan yerlere bir takım belgeler vermeniz gerekir. Sağlık kurul raporunuzu, reçetenizi, odyometre test sonuçlarının aslını getirmeniz gerekir.

 • Sağlık Kurulu Raporunda Olması Gerekenler
 • Hastanenin adı
 • Hasta adı ve soyadı
 • Hasta TC kimlik numarası
 • Hastanın doğum tarihi
 • Muayene Tarihi
 • Rapor tarihi
 • Medula Provizyon no
 • Rapor no
 • Tanı (ICD10) bulunmalıdır.

Raporda yazılı olan tanı hastaya işitme cihazı verilmesine uygun bir tanı yer almalıdır.  İşitme cihazının hangi kulağa önerildiği, işitme kaybının kalıcı olduğu ve işitme cihazının nasıl kullanılacağı (kulak arkası/kulak içi) bilgiler bulunmalıdır.

 • Reçetede Olması Gerekenler
 • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,
 • Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
 • Reçetenin tanzim tarihi,
 • Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,
 • MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,
 • Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)
 • Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,
 • Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunmasıdır.
 • SGK İşitme Cihazının Ne Kadarını Karşılar

SGK 18 yaş üzeri kişiler için 750 TL işitme cihazı alımında katkıda bulunur. Yaşa ve emekli/çalışan durumuna göre yapılan NET SGK katkısı ise şu şekildedir:

 • 0-4 yaş için veli çalışıyor ise net 1.080 TL, veli emekli ise 1.215 TL
 • 5-12 yaş için veli çalışıyor ise net 960 TL, veli emekli ise 1.080 TL
 • 13-18 yaş için veli çalışıyor ise net 900 TL, veli emekli ise 1.012,50 TL
 • 18 yaş üzeri için kişi çalışıyorsa net 600 TL, emekli ise 675 TL

Emeklilerin ödemesi gereken %10 katılım payını SGK emekli maaşından düşmektedir, çalışanlar ise %20 katılım payını cihaz aldığı firmaya öder.18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı raporu veriyorsa, SGK katkısı iki katına çıkar. 18 yaş üzeri yetişkinlerde ise; önce bir tarafta cihaz kullanılmaya başlandıktan 6 ay sonrasında cihaz faydası kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılıp veya daha önce çift cihaz kullandığı sağlık kurulu raporunda belirtildiğinde ve SGK kayıtlarında çift cihaz kullanabilir. SGK 5 yılda bir işitme cihazı için katkı ödemesi yapar. 5 yıl dolduğunda tekrar rapor çıkarttırılarak yeni bir cihaz alabilir.

 

Yorum yapın