İşitme cihazı raporu nasıl alınır

Photo of author

By Bilgio.Net

İşitme kaybı neden önemlidir?

İşitme kaybı insanların iletişim kurmasını önler. Sosyal yaşamın gelişmesini engeller. Ciddi bir sağlık problemidir. Ülkemizde nüfusun % 3 lük kısmında işitme kaybı görülür. Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon insanda işitme kaybı görülür. TUİK 2010 istatistik sonuçlarına göre ülkemizde işitme kayıplı olanların cihaz kullanım oranı %3,7’dir. İşitme kaybı olan kişi etrafındaki sesleri duyamaz. Konuşma, tonlama, vurgu, tınlana, ritimler ve melodilerden duyulan hazlar ortadan kalkar. İşitme kaybı bireyin yaşam kalitesini düşürür. Kişide psikolojik sorunlara neden olur. Konuşmaları anlamakta güçlük çeker.

 • Doğru işitme cihazı verilmesinin önemi

İşitme kayıplı kişilere işitme kaybının tipi derecesi ve konfigürasyonuna bağlı olarak en uygun cihaz uzman kulak doktoru tarafından verilir. İşitme cihazı uygulamaları temelde aynı olmasına rağmen bütün yaş gruplarında kendine özgü özellikler taşır. Eksik ve yanlış yapılan uygulamalar hastayı mutsuz eder. Cihaz seçimi; hastanın sosyal yaşantısına, ekonomik durumuna, yaşam koşullarına, iş yeri durumuna ve kişinin psikolojik durumuna dikkat edilerek verilmelidir.  Bu özelliklere dikkat ederek hastalara sesleri en rahat duyabilecekleri seviyede ayarı yapılmış işitme cihazı verilmelidir.

 • İşitme cihazını kullanımına kim karar verir?

İşitme kaybı olan kişinin kaybına uygun olan işitme cihazı kullanması gerekir. Kişinin bu cihazı kullanımına ihtiyacı olup olmadığını kulak burun boğaz hekimi tarafından otolojik muayene sonucu verilir. Testleri odyolog, odyometrist, odyoloji uzmanı tarafından yapılır. Testler ile hastanın işitme kayıp derecesi ve tipi tespit edilir. İşitme cihazına ihtiyaç duyulup duyulmadığı KBB uzmanı belirler. KBB uzmanı gerekli olduğu durumlarda işitme cihazı reçeteye yazılır.

 • Ne zaman işitme cihazı kullanmalıyım?

Odyogram sonuçlarında saf ses sonuçlarına göre işitme cihazı verilir.

 1. 20-35 dB… Özel durumlarda işitme cihazı verilmeli
 2. 35-55 dB… Mutlaka işitme cihazı verilmeli
 3. 55- 80 dB… En çok yarar gören alan
 4. 80 ve üzeri dB… En çok ihtiyaç; en az yarar gören alandır.
 • İşitme Cihazını Nasıl Alabilirim?

İşitme cihazını almak için mutlaka kulak burun boğaz hekiminin işitme cihazını reçeteye yazması gerekir. Hasta sosyal güvenlik kurumundan almayacaksa bu reçete ile cihazını alabilir. Cihaz alımını sosyal güvenlik kurumu ile yapacaksa ise 1 ‘i kulak burun boğaz hekimi olmak üzere 3 hekimin imzasının bulunduğu işitme cihazı sağlık kurul raporu çıkarması gerekir. SGK kurumunun ödeme yapabilmesi için Nisan 2015 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) işitme cihazı ile ilgili düzenlemeleri yapmıştır. SUT tebliğine göre;

İşitme cihazlarında bulunması gereken özellikler

 1. Dijital programlanabilir olmalı
 2. Otomatik veya manüel ses kontrol sistemi
 3. Maksimum çıkış kontrol sistemi
 4. Kazanç kontrol sistemi olmalı
 • Hangi testlerle cihaz verilir?
 1. A) ABR
 2. Tonal ABR olmalı
 3. Alçak frekans(500,1000 Hz) ve yüksek frekans(2000,4000 Hz) gruplarından birer frekans olmak üzere en az 2 frekans
 4. B) Saf ses odyometresi:
 5. 500.1000.2000.4000 Hz hava yolu ve 500, 1000,2000 Hz frekanslarında kemik yolu işitme eşikleri ve SD skoru içermeli
 6. 8 yaş üstünde SD yapılamıyorsa tıbbi gerekçe yazılmalı

Ne kadar kayıpta cihaz verilir (SUT 2015)

 1. C) Saf ses odyometresi:
 2. İyi işiten kulak saf ses ortalaması(500.1000.2000.4000) en az 26 dB ve üzeri olmalı

Davranım odyometresi:

 

 

Yorum yapın