Konfüçyüsçülük ve Taoculuk Nedir? Öğretisi, Özellikleri ve Hakkında Bilgiler

Konfüçyüsçülük başlangıçta bir dizi etik öğretiye dayanırken, Taoculuk evrenin temel güçlerine dönük arayışı esas olan bir dinsel topluluk olarak ortaya çıktı.

Çin’deki en önemli dinsel gelenekler Taoculuk ve Hindistan’da doğan Budizm’dir. Bir ahlak felsefesi olarak ortaya çıkan Konfüçyüsçülük ancak sonraki bir evrede dinsel unsurlar kazanmıştır. Her iki yerli Çin dini de yin ve yang gibi Çin kavramlarının yanı sıra atalara tapınma kültürüne göndermeler içerir.

Konfüçyüsçülük – İnsan Ahlakı

Konfüçyüsçülük ahlaki-siyasal bir dünya görüşü sunan bir seküler ideoloji olarak ortaya çıktı. Hala Çin halkı için ahlaki görüşleri ve davranış kurallarını tanımlayan bir sistemdir. Öğretilerinin kökleri devlet memuru ve bilgin Konfüçyüs’e kadar indirilebilir. Konfüçyüs tanrıların doğasına ve işlevine ilişkin herhangi bir saptamada bulunmamakla birlikte, geleneksek ayinlere uyulmasını, atalara saygı gösterilmesini ve aile bağlarının korunmasını güçlü biçimde savunur. Bunların hepsi toplumdaki her kişinin yaşamına istikrar getirir. Böylece ‘’ insanlık’’ temel kavramı oluşturur; yani insanın hem cinsleriyle etkileşimi esastır. ‘’ Üstün ‘’ ( junzi ) olarak nitelendirilen ideal kişi ‘’ ömür boyu öğrenme ‘’ hemen her sanat biçiminde yetkinleşir ve vardığı kavrayışları günlük yaşamda uygulamaya geçirir. Bilgi ve becerilerini topluma hizmet etmek için kullanır.

Konfüçyüsçülüğün ikinci büyük düşünürü Mengzi  MÖ 4. Yüzyılda bu öğretileri güçlendirerek, ‘’ adalete uygun davranma ve görev duygusu ‘’ anlamına gelen yi kavramını vurguladı.  Bu kavram kişinin doğası itibariyle iyi olduğunu varsayar; ancak kişiliğinin sürekli eğitimden ve arınmadan geçmesi gerektiğini ön görür. Bu da atalara saygı ve hükümdara ya da devlete bağlılık gibi belli zorunlu ilkelere uymakla sağlanır.

MÖ 200’den itibaren Konfüçyüsçülük devlet ideolojisi haline girdi ve Çin Devrimi’nin başladığı 1911/1912’ye kadar,yani iki bin yıla yakın bir süre devlet memurlarını yetiştirmede kullanıldı. Aynı süreçte Konfüçyüsçülük dinsel nitelikler de kazandı.

Taoculuk – Dünyayla Uyum İlkesi

Konfüçyüsçülükle karşılaştırıldığında, Taoculuğun bir din olarak nitelendirilmeye daha uygun düşen bazı belirgin özellikleri varır. Laozi (MÖ 4, yüzyıl ) yazdığı Tao-te Ching ( Yüce Aklın Erdemi ) kıtabıyla Taoculuğu kuran kişi olarak kabul edilir. MS 2, yüzyıldan başlayarak Taoculuğa özgü bir ruhban hiyerarşisi, bir manastır düzeni ve karmaşık bir ilahi doktrinler dizisi ortaya çıkmıştır. Bu doktrinlerde ismi geçen tanrıların çoğu belirli bir önem taşıyan tarihsel kişiliklere göndermedir. Tıpkı Konfüçyüs gibi, Laozi de dünyanı  kurtarıcısı olarak övülür.

‘’ Tao ‘’ kelime olarak ‘’ Yol ‘’ anlamına gelir; ama dünyanın ilkesini ve bütün canlıların kozmosu doğuran nihai temeli ifade eder. Her kişi kendine özgü bir tao’ya sahiptir; bunun kasıtlı ahlak dışı davranışlarla bozulmaması ve özgürce gelişmesi gerekir. Taocular meditasyon, ayinler ve simya işleri gibi tao’yla uyum sağlamaya yönelik çeşitli ibadetlerde bulunur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here