Orjinal ismi Nicolaus Copernicus olan Kopernik kainatın merkezinde güneşin olduğunu ortaya atan kişidir. De Revolutionibus Orbium Coelestium adlı kitabında bu iddiayı ortaya atınca bilim çevresi bundan önemli derece etkilendi ve Kopernik Devrimi  başladı.

Kopernik kimdir ?

Polonyanın Torun şehrinde 19 Şubat 1473 yılında dünyaya gelen Kopernik’in annesi zengin bir aildendi ve babası da Krakow’lu bir tüccardı.

Babası ölünce Kopernik’i  dayısı Lucas Watzenrode himaye etti. Kopernik  hiç evlenmemiştir. Orta öğrenimini dini okullarda tamamladıktan sonra 1491 yılında Krakow üniversitesine kaydoldu. Astronomi ve matematik derslerinde oldukça başarılıydı. Fakat Warmia rahipliğine yerleştirilmek istendiği için diplomasını almadan üniversiteden ayrılmıştır. Hayatının çoğu Warmia şehrinde geçmiştir.

Burada “Güneş merkezli evren (Heliosentrik )teorisi” üzerine araştırmalar yapmıştır. Zamane din adamları dünyayı düz, güneşi de dünyanın etrafında dönüyor zannettikleri için bu tür düşünceleri dine aykırı buluyorlardı. Bu nedenle (Aforoz edilmemek, ceza almamak için) Kopernik düşüncelerini yıllarca saklamış sadece ömrünün sonlarına doğru yazdığı kitapta açıklamıştır.

Hem doktor, hem papaz hem de astronom olan Kopernik 24 Mayıs 1543 yılında Polonya’nın Gdansk şehri yakınlarındaki Frombork kasabasında vefat etmiştir.

Kopernikin buluşları

Heliosentrik teorisi

Kopernikten önce insanlar Batlamyus’un teorisine yani dünyanın sabit durup yıldızlar ve güneşin dünya etrafında döndüğüne inanıyorlardı. Kilise de bu şekilde düşünüyor ve aksini düşüneni dinden atıyordu.

Kopernik ise bunun tam tersini iddia ediyordu. Yani güneşin sabit olduğunu ve dünya dahil diğer gök cisimlerinin güneş etrafında döndüğünü iddia ediyordu. Buna Heliosentrik teorisi denir.

Kopernikin teorisi doğru mudur ?

Dünya ve güneş sistemindeki gezegenler Güneş etrafında dönmektedir ama güneş de sabit değildir o da hareketine devam etmektedir. Yani Kopernikin düşünceleri kısmen doğrudur kısmen de değildir.

Miktar Teorisi

Kopernikin ikinci önemli buluşu paranın değeri ile miktarı arasında ilişki olduğudur. Yani karşılıksız para basarsanız enflasyon olur.

Bunun formülü şudur:

Piyasadaki toplam para x paranın dolaşım hızı = genel fiyat düzeyi x toplam üretim

Kopernik para piyasasının denklemini “Miktar teorisi” ile açıklamıştır. Aslında bu durum eski devirlerden beri az çok bilinen bir şeydir. Ama bu şekilde net olarak Kopernik açıklamıştır.

Kötü para iyi parayı kovar teorisi

Kopernikin buluşlarından birisi de piyasadaki kötü paranın (yasa dışı işlerden elde edilen sermaye) iyi parayı (namuslu yollarla edinilen para) kovacağıdır.

Yani kısaca şunu söyle demek ister, bir piyasaya dalavere girerse namuslu adamlar o piyasadan çekilir, parasını başka mecralarda değerlendirir.

Kopernik buluşları nelerdir kısaca

1.Dünya ve diğer gezegenler belli yörüngelerle güneş etrafında döner.

2.Paranın miktarı ile değeri arasında bir orantı vardır.

3.Bir piyasaya kara para girerse dürüst tüccar başka piyasaya kaçar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here