Metpamid ne için kullanılır

Photo of author

By Bilgio.Net

Sifar İlaçları Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin ürettiği Metpamid bulantı ve kusmalar için kullanılan bir ilaçtır. Piyasada 3 farklı şekilde satılmaktadır. Metpamid ampul (2 ml’lik 5 ampul), Metpamid tablet (30 tablet) ve Metpamid oral solüsyon (125 ml’lik şişe).

Metpamid etken maddesi ve içeriği nedir ?

Metpamid ampul (2 ml’lik 5 ampul):

2 ml çözelti; Metoklopramid HCl 10 mg Sodyum metabisülfit 3 mg Sodyum klorür 14 mg Distile su 2 ml içerir.

Metpamid tablet (30 tablet):

Her Metpamid tablet 10 mg metoklopramid HCl içerir.

Metpamid oral solüsyon (125 ml’lik şişe):

5 ml (1 ölçü kaşığı ) Metpamid oral solüsyon 5 mg metoklopramid HCl, koruyucu olarak; metilparaben, propilparaben, tatlandırıcı olarak sodyum siklamat, sodyum sakarin, boyar madde olarak tartrazin ve limon esansı içerir.

Metpamid hangi hastalıklar için kullanılır ?

Mide boşalmasında gecikme yaşayanlarda (Şeker hastalığı nedeniyle veya başka sebeplerle) mide bulantısı, yanma ve kusma şikayetleri görülür. Metpamid midenin daha çabuk boşalmasını sağlar.

Ameliyat sonrasında görülen mide bulantısı ve şikayetlerini mideyi boşaltmak suretiyle giderir.

Sebebi bilinmese de yemeklerden sonra midesindeki dolgunluk hissi uzun süren kişileri rahatlatmak için kullanılır.

Reflü ve mide ülseri sorunu bulunan kişilere mideleri çabuk boşalsın diye verilir.

Kemoterapi kaynaklı bulantı-kusma şikayetleri için kullanılır.

Endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler yapılacaksa hastanın midesini hızlı boşaltması için verir.

Özetle Metpamid mideyi boşaltarak bulantı ve kusma şikayetlerini gidermede kullanılır.

Metpamid hamilelikte kullanılır mı ?

İçerdiği Metoklopramid maddesi plasental bariyerden fetusa geçmektedir. Dolayısıyla bebeği etkileyebilir. Bu yüzden hamile kişiler Metpamid kullanacaklarsa elde edeceği faydayı ve olası zararları düşünerek doktora danışarak kullanmalıdır.

Metpamidi emzirenler kullanabilir mi ?

Metoklopramid süte geçtiği için emziren annelerin bu ilacı kullanması tavsiye edilmez. Ancak zorunluluk halinde doktor tavsiyesi doğrultusunda kullanılabilir.

Metpamid kaç yaşında kullanılır ?

Metpamid tableti 14 yaşın üzerindeki kişiler kullanabilir. Daha küçük yaşlardaki çocuklarda doz ayarlamasının daha kolay olması açısından Metpamid oral solüsyon (şurup) kullanmaları tavsiye edilir. Prospektüste kullanım için en alt yaş sınırı belirtilmemiştir.

Kullanım dozları şu şekildedir:

Oral solüsyon:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Bir defalık ortalama doz, 6 yaşın altındaki çocuklarda 0.1 mg/kg; 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5 mg (1/2 – 1 ölçek); yetişkinlerde ise 10 mg ( 2 ölçek ) bu dozlar yemeklerden 30 dakika önce verilmek üzere günde 3 – 4 kez tekrarlanabilir.

Ampul:

Genel olarak IV enjeksiyonlar 1–2 dakikadan uzun sürede yavaş yapılmalıdır, hızlı uygulama anksiyete, huzursuzluk ve uyuşukluk oluşturabilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Diyabetik gastroparez’de Metpamid Ampul, yemeklerden 30 dakika ve yatmadan önce IV ve IM yolla verilir. Semptomların şiddeti azaldıktan sonra tedavi Metpamid Tabletlerle sürdürülebilir.

Kanser kemoterapisiyle indüklenen kusmanın önlenmesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı dozda IV infüzyon sisplatin veya yüksek derecede kusturucu kemoterapötik ajanlardan 30 dakika önce uygulanır ve ihtiyaca göre her 2 veya 3 saat arayla tekrarlanabilir. Not: Kusturucu etkisi az olan kemoterapötik ajanlarda doz 1 mg/kg vücut ağırlığı üzerinden hesaplanır.

İnce barsağa tüp yerleştirilmesini kolaylaştırmak için veya radyolojik tetkiklerden önce tek doz olarak Metpamid Ampul yavaş yavaş (1-2 dakikada) damar içine verilebilir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmaların önlenmesinde ameliyatın sonuna doğru Metpamid Ampul IM olarak uygulanmalıdır. Mutad yetişkin dozu 10 mg olup bu 20 mg’ a kadar çıkabilir. Bu dozlar 4 veya 6 saat aralarla tekrarlanabilir. Çocuklarda: 6-14 yaşlar arası 2.5-5 mg metoklopramid (0.5 – 1ml ampul), 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg metoklopramid olarak hesaplanan miktarlar uygulanır. Bu dozlar günde 3-4 defa tekrarlanabilir.

Tablet

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Bir defalık ortalama doz, yetişkinlerde 10 mg (1 tablet), 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5 mg. (1/4 – 1/2 tablet)’ dir. 6 yaşından küçük çocuklarda ise 0.1 mg/kg ‘dır. Bu dozlar günde 3-4 defa tekrarlanabilir. İlacın yemeklerden yarım saat önce verilmesi önerilir. 14 yaşından küçük çocuklarda doz ayarlamasının daha doğru yapılabilmesi için oral solüsyon formu tercih edilmelidir.

Metpamid şurup bebeklere verilir mi ?

Metpamid şurubun kullanılmasıyla ilgili olarak ilacın prospektüsünde en alt sınıra yer verilmemiştir. Bu ilacın kullanılması ve hangi doz kullanılacağı doktor tavsiyesine göre olmalıdır.

Küçük çocuklarda (6 yaşın altı) Metpamid oral solüsyon kullanım dozu 0.1 mg/kg olarak kullanılır. Yani 20 kilogramlık bir çocuğa 2 mg, 10 kilogramlık bir bebeğe 1 mg verilir.

Yorum yapın