Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Nedir ? Arasındaki Fark Nelerdir ?

John Maynard Keynes’in 1936 yılında yayınladığı İstihdam,Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of Employment,Interest and Money) adlı kitabı modern makroekonominin temelini oluşturur.Buna bağlı olarak 2,Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomi teorisi,mikroekonomi ve makroekonomi olarak ikiye ayrılmıştır.’’Mikro’’ küçük,’’Makro’’ büyük demek olup,mikro ekonomide küçük ekonomik birimler(Ev halkı,firmalar,piyasalar) ele alınıp incelenmekte,makro ekonomide ise ekonominin bütünü ana unsurlarıyla ele alınıp incelenmektedir.Eğer bir benzetme yapacak olursak makro ekonomi bir ormanın,mikro ekonomi ise ormanın içindeki ağaçların incelenmesi demektir.

Mikro ekonomi,herhangi bir piyasada malın fiyatının nasıl belirlendiği,bir tüketicinin maksimum fayda(mutluluk) elde etmek için parasını nasıl harcayacağı,bir firmanın üretim ve maliyet yapısı ve bu yapı ile ait olduğu ürün piyasasında nasıl davranacağı gibi konular üzerinde durur.Buna karşılık makro ekonomi,ekonomideki toplam gelir,toplam tüketim,toplam tasarruf,toplam yatırım ve genel fiyat düzeyi gibi makro değişkenlerin nelerden etkilendiklerini ve ekonomide tam istihdam,fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme gibi temel hedeflerin nasıl elde edilebileceğini inceler.

John Maynard Keynes,modern makro ekonominin kurucusu olarak kabul edilir.Keynes’in Cambridge Üniversitesi’nden hocası olan Alfred Marshall da 1890 yılında yayınlanan Ekonominin İlkeleri (Principles of Economics) kitabıyla günümüz mikro ekonomi teorisine büyük katkılarda bulunmuştur.Bir bakıma,Marshall’ın Ekonominin İlkeleri kitabı günümüzdeki mikro ekonomi kitaplarının temelini oluşturmaktadır.Onun için Alfred Marshall’ı da modern mikro ekonominin kurucusu olarak kabul edebiliriz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here