Mutasyon Nedir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Mutasyon Nedir ?

Bir canılının genetik yapısını oluşturan hücrelerinde meydana gelen değişmelere mutasyon adı verilmektedir.Bir canlının kalıtsal özelliklerini ortaya çıkaran genetik hücreleri herhangi bir sebepten dolayı bozulabilir.Bu hücrelerin bozulmasını sağlayan nedenlerin başında X ışını,aşırı radyasyona maruz kalmak,zararlı ultraviyole ışınları,kullanmış olduğumuz bazı ilaç ve kimyasal maddeler gelmektedir.Bu hücrelerin zarar görmesinden dolayı DNA’nın sentezlemiş olduğu protein veya enzimler bozulmaktadır.Böyle durumlarda canlının protein bozulmasından dolayı yapısı,enzim bozulmasından dolayı ise metobolizması değişebilmektedir.

mutasyona uğramış kablumbağ

Mutasyon denilince aklınıza hemen filmlere konu olan kötü ve zararlı mutasyonları düşünmemek gerekir.Mutasyon bir organizmanın sonradan kalıtımına eklenen gelişmiş bir özellikte olabilir.Mutasyonlar sayesinde,her yeni bir jenerasyon diğer jenerasyonlardan farklılık gösterebilir.Ve bu sebepten dolayı yeni nesil bu şekilde kendini yenilemiş ve güçlendirmiş olabilir.

mutasyona uğramış ördekÇıta hayvanlarını ele alarak bir örnekleme yaparsak eğer,gelecek jenerasyondaki bir çıta önceki çıtalara göre belkide daha hızlı koşabilecek ama dinlenmek için daha çok uykuya ihtiyaç duyacaktır.Yine başka bir çıta ise diğer çıtalardan daha yavaş koşacak ama açlığa daha uzun dayanabilecektir.Ya da bu çıtalar hiçbir mutasyona uğramadan anne babalardan almış oldukları özellikleri aynen gösteren normal çıtalar olacaktır.Bu durumda doğanın döngüleri devreye girerek o zaman ki şartlara bağlı olarak en başarılı olan tür hayatına devam edecektir.

Bunun anlamanı başarısız ve yetersiz olan bu hayvanlar canlı popülasyonundan yavaş yavaş silinerek barındırmış oldukları genetik özelliklerini gelecek nesile aktaramayacaklardır.Bu sayede zayıf karakterli çıtalar yerini,baskın ve daha üstün karakterli çıtalara yani mutasyon geçirmiş çıtalara bırakacaklardır.Tabii bu o kadar da kolay olan bir durum değildir.Bunların yerine getirilmesi için değişen çevre şartlarına uyum gösterebilme yeteneğide oldukça önemli bir durum arz etmektedir.

Evrim genellike canlı türlerinin daha iyi olması ve gelişmesi yönünde hareket etmektedir.Bu evrimin en önemli bileşenlerinin başında mutasyıon ve doğa tarafından seçilmiş olmaktan geçer.Bu mutasyonlar DNA’ın kodlanmasında ortaya çıkan değilşiklerdir.Oluşan bu değişikler bazen hücrelerin normal işleyişi sırasında kendiliğinden  meydana gelebilirken,bazen de yukarıda belirttiğimiz gibi dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.Bu dış etkenlerin en önemlileri X-ışınları ve kimyasal maddelerdir.

 

Yorum yapın