Oligopol Piyasası Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

Oligopol piyasası az sayıda firmanın hakim olduğu bir piyasa türüdür.Firmalar homojen veya heterojen bir mal üretiyor olablirler.Firmaların alüminyum,çimento ve bakır gibi homojen bir mal üretip sattığı piyasaya saf oligopol,otomobil,bilgisayar,televizyon ve bulaşık makinesi gibi heterojen (Farklılaştırılmış) bir mal üretip sattığı piyasaya da farklılaştırılmış oligopol piyasaı denir.

Oligopol Piyasasının Başlıca Özellikleri Şunlardır;

  1. Ölçek Ekonomileri Önemlidir ; Büyük ölçekte üretim birim maliyetleri düşürüp rekabet gücünü artıracağından,piyasada az sayıda firma büyük ölçekle üretim yaparak toplam talebin tamamını karşılayabilir.
  2. Piyasaya Girmek Oldukça Zordur : Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarının aksine oligopol piyasasına girmek oldukça zordur.Çok büyük bir sermayeye ve teknoloji bilgisine gereksinim duyulması,ayrıca patent hakkı alınması gibi kısıtlamalar piyasaya girmeyi zorlaştıran nedenlerdir.
  3. Karşılıklı Bağımlılık : Piyasada az sayıda firma olması nedeniyle bir firmanın fiyat,reklam ve ürün geliştirme gibi konularda alacağı kararlar diğer fiarmaların satışlarını ve dolayısıyla davranışlarını etkiler.Firma bu durumu göz önünde bulundurmak ve ona göre kararlar almak zorundadır.
  4. Fiyat Katılığı ve Fiyat Dışı Rekabet : Bir firma piyasadaki payını arttırmak için fiyatını düşürürse diğerleri de fiyatlarını düşürür ve bundan bütün firmalar zararlı çıkar.Onun için oligopol piyasasında ki firmalar genellikle birbirleriyle fiyat yoluyla tekabet etmekten kaçınır ve reklam gibi fiyat dışı yollarla rekabet ederler.
  5. Birleşmeler Yoluyla Büyüme : Özellikle ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmek için ‘’Şirket evlilikleri’’ olarak da adlandırılan şirket birleşmelerinin (Merger) sonucunda piyasada firma sayısı azalmaktadır.Firma sayısındaki azalma ile de oligopoller belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here