Reeskont Oranı Nedir ?

Reeskont oranı,ticari bankaların merkez bankasından aldıkları borç para için merkez bankasına ödeyecekleri faiz oranıdır.Bu faizin reeskont oranı diye adlandırılmasının nedeni merkez bankasının ticari bankalara vereceği borç paranın faizini,vereceği borçtan düşmesi (iskonto etmesi) ve borç parayı faizi en baştan ödenmiş haliyle ticari bankalara vermesidir.

Ticari bankalar merkez bankasından alacakları bu borç paranın bir kısmını zorunlu karşılık oranı olarak saklayıp geri kalanını müşterilerine kredi olarak borç vereceklerdir.Merkez bankasının uygulayacağı reeskont oranı ne kadar düşük olursa ticari bankaların merkez bankasından borç para alıp bunu müşterilerine kredi olarak aktaracakları para miktarı da o derece fazla olacaktır.

Tivari bankaların bu şekilde müşterilerine daha fazla borç para vermeleri bankacılık sistemindeki ve dolayısıyla ekonomideki para arzını arttıracaktır.Merkez bankasının uygulayacağı reeskont oranı ne kadar yüksek olursa,ticari bankaların merkez bankasından talep edeceği borç para o kadar az olacak ve dolayısıyla ticari bankaların bu yolla müşterilerine sağlayacakları kredi azalacaktır.Bunun sonucunda da bankacılık sisteminde ve dolayısıyla ekonomideki para arzı azalacaktır.

Merkez bankasının ticari bankalara borç para vermesi,uygulamada şöyle olmaktadır;Ticari  bankalar nakit sıkıntısına düştüklerinde ellerindeki müşteri senetlerini merkez bankasına götürüp iskonto ettirerek (Faiz olarak değerinden bir miktar düşerek) merkez bankasına devrederler ve bu şekilde temin edecekleri parayı kredi olarak müşterilerine verirler.Merkez bankasına devredilen bu senetlere uygulanan iskonto (Reeskont oranı) ne kadar düşük ise ticari bankaların müşteri senetlerini merkez bankasında iskonto ettirip nakit elde etmeleri  ve elde edecekleri parayı müşterilerine kredi olarak borç vermeleri o derece cazip olur.

Tersi durumda,ticari bankaların ellerindeki senetleri merkez bankasına iskonto ettirmeleri cazip olmaz.Merkez bankasına iskonto ettirlmek suretiyle merkez bankasından sağlanacak para miktarı ve dolayısıyla ticari bankaların müşterilerine açacakları kredi miktarı azalır.Bu da, ekonomideki para arzını azaltır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here