Olmek ve Chavin Medeniyetleri Hakkında Kısa Bilgi

Amerika’da ortaya çıktığı bilinen ilk medeniyet olan Olmekler, Doğu Meksika ve Meksika Körfezi sahillerinin bataklık halindeki Veracruz ovalarında kurulmuştu. M.Ö. ikinci binyıldan itibaren Orta Amerika’da çiftçilik, köy tipi yerleşimler ve çömlekçilik ortaya çıkmıştı. Ölmekler M.Ö. 1500 yıllarında bu zeminin üzerinde yükseldi.

Olmek’in odak noktası büyük törensel siteler gibi görünmektedir. Sitelerdeki oyulmuş devasa taştan kafaların yakınından peri bacaları bulunur. Buralarda yöneticilerini anmak için törenler yaptıkları düşünülmektedir. Törensel siteler binlerce kişilik bir nüfusu barıdırabilmektedir. En büyüklerinden biri La Venta’dır. Bölge M.Ö. 400’lere kadar gelişimini sürdürmüş oldukça zengin bir balıkçılar, çiftçiler, tüccarlar ve sanatçılar kolonisini beslemiştir. M.Ö. 800’den sonraki birkaç yüzyıl boyunca, karakteristik Olmek sanat tarzı (Genellikle çocuk ve jaguar benzeri figürler işlenmektedir) Orta Amerika boyunca, bugünkü El Salvador’a dek yayılmıştır.

Olmek kültürü M.Ö. 400’lerde yok olmuştur. Mayalar gibi yeni medeniyetler onların yerini almıştır. Olmeklerin üstünü örten sır perdesi halen varlığını korumaktadır. Hangi dili konuştukları ya da yok oluşlarını tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemektedir.

Daha güneyde, Peru’da, Chavin Medeniyeti, kendisine Chavin deHuantar’ı merkez almıştır. And Dağları’nın yükseklerinde bulunan Chavin de Huantar törensel bir yerleşim bölgesidir. Chavin Medeniyeti, M.Ö.  900’lerden M.Ö. 200’lere dek varlığını korumuştur. Usta birer taş işçisi olan halkın sanat tarzları, And bölgesinde büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Chavin de Huantar’da yaklaşık iki yüz tane işlenmiş taş ürün bulunmuştur. Bölgenin, Peru genelinde yaşayan insanların toplandığı bir hac merkezi olabileceği düşünülmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here