Ses İncelemesi Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Photo of author

By Bilgio.Net

Bu yazımızda ses incelemesi ne demek? Ses incelemesi nasıl yapılır ? Kriminal ses analizi nedir ? konularını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Ses incelemesi konuşan kişinin uzman tarafından tespit edilmesi sürecine içerir. Yapılan bu incelemelerde belirli teknikler kullanılır. Özellikle adli bir vaka oluşturacak şüpheli bir durum söz konusuysa kayıt altında bulunan bir sesin incelemesi yapılabilir. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacak olan çözümlemeler muhakkak ki pek çok suçun ispatını sağlar.

Kriminal Ses Analizi Nedir?

Hukuken adli bir süreçte bulunan kişilere ait olduğu söylenen konuşmaların özellikle kimliği tespit edilemediğinden kriminal ses analizine başvurulur. Burada sesin sahibi olduğu iddia edilen kişilerin sesi ile beraber kayıtta bulunan ses arasında bir benzerlik olup olmadığı karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalarla yapılan incelemelere kriminal ses analizi denir. Bu süreçte kişinin üstüne atılan bir iftirayı bertaraf edebilmek amacıyla ses üzerinde delil oluşturulabilecek incelemeler yapılır. Burada amaç bu dosyaları deşifre edebilmek ve mahkemeye delil olarak sunabilmektir. Bazen bunun tam tersi kişinin üstüne iftira atabilmek amacı ile yapılan montajlama işlemleri ile karşılaşılan süreçlerde mümkündür.

Ses üzerinden delil tespit ederken ses şiiri incelemesi sunulan hizmetler arasındadır. Bu süreçte daha çok delil üzerinden doğru tespit yapabilmeyi destekler. Ses sistemi incelemesi yapılırken farklı aşamalardan oluşur. Bu oluşumda öncelikle kayıt altına alınmış ses ile şüpheli olarak kabul edilen seslerde analiz yapılmaya çalışılır. Ardından var olan sesin pürüzlerle netliğinin oluşamamasından kaynaklı açık analizinin yapılamaması sebebiyle iyileştirme sürecinden geçirilir. Bu bir filtreleme aşamasıdır. Üç aşamada sesin herhangi bir kurgu sebebiyle eklemeler veya çıkarmalara maruz kalıp kalmadığı, sesin orijinalliğini koruyup korumadığı, inceltilip kalınlaştırılmadığı gibi montaj işlemlerine dair bir incelemesi yapılır. Son olarak tüm ses kayıtları tapeleştirilerek kağıda aktarılır. Metinsel olarak sesin incelemesi yapılır. Ses ile karakter analizi yapılmaya çalışılır ve tespit edilen tüm bulgular ortaya konur.

 Sesin Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Bir sesin kime ait olduğunu tespit edebilmek özellikle adli vakalarda daha tekniksel süreçleri gerektirir. Muhakkak ki bu alanda uzmanlaşmış olan kişinin ses yetisi ve bulgular üzerinden tespit edebilme duyarlılığı normal bireylere göre daha yüksektir.

Ses bilgisi inceleme yöntemleri var olan ses ile orijinal ses arasında herhangi bir montaj işleminin yapılıp yapılmadığı tespit edilir. Bulanık olduğu için net anlaşılamayan seslerde iyileştirme yapılır. Arka planda oluşan asıl sesin duyulmasını engel olan parazitler temizlenir. Yapılan ses analizleri sonrasında kullanılan yöntemlerle tapeleştirme işlemi uygulanır yani ses yazıya dökülür.

Ses çözümleme işlemleri uygulanırken bireyin sahip olduğu tecrübe ve kulak dolgunluğu ön plana çıkar. Her ne kadar süreç elle tutulan görsel malzemelerle devam ettirilip kanıt olarak sunulsa da bireyin sahip olduğu yetenek burada etkin olacaktır.

Ses dalgalarının incelenmesi ses çözümlemesi sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Sesin dalga hızı, yayılma hızı ve frekansı ile beraber tonu, sesin şiddeti ses dalgaları üzerinden tespit edilebilir.

Ses Bilimi İnceleme Alanları

Ses İncelemesi Ne Demek
Adli ses incelemelerinde özellikle ses olayları metin incelemesi yapılmaktadır. Bu olaya tapeleştirme adı verilir. Sesin yazıya aktarılması sürecinde sesin karakter üzerindeki analizi kontrol edilir. Ses yapısı üzerinden bir kıyaslama yapılmaya çalışılır. Orijinal ses ile kayıt altındaki sesin karşılaştırılması yapılır ve yazıya dökülür.

Ses bilimi inceleme alanları sesin doğal değişim süreci içerisindeki hızını tespit etmeye yarar. İnceleme alanı içerisinde farklı ses olayları, sesteki vurgu, hecenin genel yapısı, aksan gibi konular incelenir. Ses bilimi alt dalları olarak işletimsel ses bilimi ve akustik ses bilimi gibi periyotlara ayrılır.

Ses Kaydı Analizi Nasıl Yapılır?

Ses kaydı analizi var olan ses üzerinde doğru teknikler uygulanarak ancak yapılabilir. Süreçte sesin tahrife uğrayarak bozulmuş olması, montajdan kaynaklı olarak kafa karışıklığı sunulmak istenmesi, farklı yerlerden kesilip eklemeler yapılması gibi şüphe oluşturan durumlar ancak uzman bir kişi tarafından doğru yöntemler kullanılarak tespiti yapılabilir.

Sesin kime ait olduğunu öğrenme yöntemleri ve teknikleri bulunur. Bunlar kendi içerisinde sesin özel olarak incelenmesidir. Bu incelemeler sırasında etkin bir cevap alabilmeyi sağlayacak kalitede bir yazılım üzerinden gerçekleşir. Ses incelemeleri yapıldıktan sonra kimlik tespitinde bulunulabilir. Gerekli görüldüğünde kimlik ile görüntü arasında bir analiz yapılır. Yapılan ses analizleri doğrultusunda tespit edilen kimliğin doğru kişi olup olmadığı çeşitli ses karşılaştırma teknikleri kullanılarak ortaya konur.

 

 

Yorum yapın