Terörizm Nedir ? Yöntem ve Hedefleri Nelerdir ?

Teröristler mevcut bir tönetim sistemini şiddet yoluyla yıkmaya çalışırlar. Eylemleri 20. Yüzyılda ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınmıştır.

Terörizm banka soygunlarından ve seçilmiş hedeflere dönük suikastlardan uçak kaçırmaya ya da rehine alma gibi eş güdümlü büyük harekatlara kadar uzanan siyasal amaçlı şiddet eylemleri olarak tanımlanır.bu yola başvuranlar genellikle toplumdaki bir azınlık kesiminde yer alan ve saldırılarla siyasal düzeni bozmaya çalışan tekil bireyler ya da gruplardır. Saldırı hedefleri çoğu kez devletin ya da sosyal düzenin temsilcileridir; ama gittikçe masum siviller de hedef olmaktadır.

Somut amaçlarından bağımsız olarak, bütün teröristler baskıcı bir devlet aygıtının ezdiği mağdur bir kesime mensup olma duygusundan hareketle, kurallara göre gayri ahlaki sayılan şiddet araçlarına başvururlar. Giriştikleri saldırılarda öncelikle insanların tutumunu değiştirmek isterler. Eylemlerin amacı kestirme yoldan kamuoyunun ilgisini davalarına çekmek ve devletin güvenlik aygıtına karşı toplumun güvenini sarsmaktır. Devletin karşı eylemleri hesava katılır ve orta ya da uzun vadede bir ‘’devrimci durum’’ yaratmak üzere ‘’gizli’’ yandaşları harekete geçirmede ve yenilerini kazanmada kullanılır.

Ulusal Terörizmden Uluslararası Terörizme

Bu stratejinin teröristlerce istenen sonucu kesinlikle sağlayabileceği özellikle Asya ve Afrika’da 20. Yüzyıl ortalarındaki sömürgecilik karşıtı ayaklanma hareketlerinin başarısıyla kanıtlanmıştır. İlk başta ayaklanmalara esasen terörist eylemler eşlik etti. Üçüncü Dünya’daki şiddete dayalı bu kurtuluş mücadeleleri ulusal düzeni değiştirmeye yönelikti. Bu 20. Yüzyıl terörizminin tipik bir özelliğiydi. Saldırılar yerel ülkeyle sınırlıydı.

Ağırlık olarak Filistinli grupların giriştiği adam ve uçak kaçırma gibi çarpıcı eylemler 1960’ların sonlarında terörizmin uluslararası bir boyut kazanmasını getirdi. Yabancı uyruklular ve diğer ülkeler gittikçe saldırılara hedef olmaya başladı. Bunun amacı bölgesel davaların uluslararası düzeyde bilinmesini sağlamaktı. Dinsel – köktenci güdümlü terör gruplarının büyümesiyle birlikte şiddet tırmanmaya devam etti.

Terörist anlayışta ‘’kötülüğün timsali’’ne karşı mücadelede çok sayıda kurbana yol açan eylemler mazur görülür. Örnekler bir Japon mezhebinin Tokyo metrosunda gerçekleştirdiği zehirli gaz saldırıları ve 11 Eylül 2001’deki yıkıcı terör saldırısıdır. El-Kaide şebekesi yeni küresel terörizmin başta gelen bir örneğidir.

Etnik – Milliyetçi Terörizm Nedir ?

Etnik – milliyetçi terör grupları bir işgal kuvvetinin etnik toplulukları bastırdığı ya da etnik azınlıkların çoğunluk tarafından sindiriildiği ve ayrımcılıkla karşılaştığı ülkelerde yaygındır. Ulusal bağımsızlığa ulaşmayı amaçlar ve kendi kaderini tayin hakkını dayanak alırlar. Avrupa’daki en tanınmış örnekler Basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA) ve Katolik İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’dur (IRA). Şiddetten 2005’te vazgeçen ve artık Kuzey İrlanda’daki İngiliz egemenliğine karşı siyasal mücadele yürüten IRA 2007’de iktidarda bir yer edinmiştir. ETA ise acımasız eylemlerine İspanyol toplumunu sarsmaya devam ediyor. Bu yoldan Bask bölgesinin bağımsızlığını zorla elde etmeye çalışıyor.

Filistinli gruplar Ortadoğu’da kuruluşundan beri İsrail’e karşı terörist yöntemlerle mücadele ediyor ve bir Filistin Arap devleti kurmayı amaçlıyor. Militan bir grup olan Hamas şimdi yönetimdedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here