Tohumsuz Bitkiler Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Photo of author

By Bilgio.Net

Tohumsuz Bitkiler Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Gerçek tohum üretmeyen bitkiler üremek için sporları kullanır. Sporlar genelde özelleşmiş yapılar içinde oluşur ve esas olarak rüzgarla yayılır.

Tohumsuz bitkiler sporlar aracılığıyla ürerler. Sporlar, gelişim süreçlerinin ilk aşamalarındaki organizmalardır; tek bir hücreden ya da bir hücre kümesinden oluşurlar. Sporlu bitkiler arasında algler, yosunlar, eğrelti otları ve atkuyrukları sayılablir.

Algler – Atalar Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bugünkü bütün bitkilerin kökeni, yaşam ağacının alt dallarında yer alan bitkilerle aynı sınıfa konan yeşil alglere dayanır. Algler pigment klorofili içeren kloroplastlar gibi hücre organelleriyle donanmış tek hücreli ya da çok hücreli yeşil organizmalardır. Botanik araştırmacıları günümüz bitkilerine en yakın olan yeşil algleri incelemeyi sürdürüyor. Genelde algler suda yaşar ve bütün bitkilerin büyümesini sağlayan fotosentez işlemini yürütür. Biçim ve yapı bakımından epey değişken olmakla birlikte, çoğunun zincire ya da yaprağa benzeyen bir görünüşü vardır. Kıyı bölgelerinde balıklara ve diğer canlılara besin sağlarlar; bazen deniz tabanını bir orman gibi kaplarlar. Ne var ki, gereğinden fazla gübre kullanımının yol açtığı aşırı alg büyümesi, su kütlesinin ekolojik dengesini bozar.

Yosunlar – Ufak Bitkiler Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yosunlar, sulu ortamlara bağımlı olan son derece değişken bir bitki topluluğudur. Çok küçüktürler ve gerçek yaprak, sap ve kökleri yoktur. Bu nedenle nemi, mumsu bir örtünün su kaybını önlediği yüzeylerinden alırlar.

Sıvıları aktarmak için gerekli basit hücrelerle donanmış yosun türleri çok azdır. Üreme için de neme gerek duyarlar; çünkü eni üreme hücreleri dişi hücrelere ince su tabakasıyla ulaşır. Yağmur ya da çiyden alınmış hafif nem örtüsü genellikle bu iş için yeterlidir.

Yosunlar kuru alanlarda da yetişir ve susuz bir ortama uzun süre dayanır. Dikey büyümeyi sağlayan bir destek yapısının yokluğu nedeniyle, çoğu ancak birkaç santimetre boy atar; buna karşılık yatay yönde geniş bir alana yayılabilirler.

Uzun Yapraklı Eğrelti Otu Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Eğrelti otları çok değişik türleri kapsayan bir bitki topluluğudur. Ayırt edici özellikleri çoğunlukla çentikleri ya da tüylü kenarları olan çok uzun yapraklardır. Büyümenin erken dönemlerinde bir kemanın baş kısmını andıran kıvrık yapraklar zamanla açılır. Eğrelti otlarının saplarında ve yapraklarında su ve besin iletimini sağlayan dallı bir damar sistemi vardır. Yaprakların alt tarafındaki spor keseleri, sporları birkaç metre öteye fırlatarak rüzgarla yayılmalarını sağlar.

Eğrelti otlarına esasen tropika kuşaktaki gölgeli ve nemli yaşam alanlarında rastlanır; ama ılımlı kuşak ormanlarında da yetişirler. Bir çoğu küçük olmasına karşın, bazı dev ağaç eğrelti otlarının boyu 30 m’ye kadar ulaşabilir.

Atkuyrukları Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Atkuyruğunun içi boş ve dikey sapı, çırpı gibi küçük yaprakların yetiştiği bölmelere ayrılmıştır. Bazı sapların ucunda üreme sporlarının yer aldığı koniye benzer bir yapı bulunurken, kök gövde sistemi yeraltında derinlere iner. Milyonlarca yıl önce boyları 30 m ‘ye kadar ulaşabilen bu sporlu bitkiler günümüzde daha çok nemli ortamlarda ancak 8 m’ye kadar büyür. Atkuyruğu bazen kanamayı durdurma ya da boşaltımı tetikleme özelliği sayesinde idrar söktürmek gibi amaçlarla şifalı bitki olarak kullanılır.

Yorum yapın