Türkiye’nin Gıda Sanayisi Hakkında Bilgiler

Türkiye’nin gıda sanayisi, en fazla gelişen ve gelişme kaydeden ve aynı zamanda en fazla işçi çalıştıran bir sanayi koludur. Gıda sanayisi olarak, un ve unlu mamullerin üretimi, yağ ve yağ ürünleri üretimi, süt ve süt ürünlerinin üretimi, şeker ve şeker ürünleri üretimi, çeşitli yiyeceklerin ambalajlanması ve konservelenmesi, çeşitli içeceklerin imalatı, en fazla gelişmiş kollarıdır. Gıda sanayisi olarak Türkiye’nin birçok yerinde un, makarna, bisküvi, şeker, yağ ve konserve fabrikaları kurulmuştur.

Türkiye’nin gıda sanayisi, daha ziyade Marmara, Batı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gelişmiştir. Gıda sanayisinin gelişmesinde ve bölgesel dağılışında, hammadde yakınlığı, ulaşım, pazarlama ve iş gücü potansiyeli de büyük etkisi olmuştur.

Batı Anadolu’da zeytin, incir, pamuk, üzüm ve çeşitli sebzelere yönelik olarak fabrikalar kurulmuştur. Marmara bölgesinde ise, önemli işgücü ve Pazar olması bakımından, hemen hemen her çeşit gıda sanayisi gelişmiştir. İç ve Doğu Anadolu’da çok sayıda şeker fabrikası kurulmuştur. Karadeniz Bölgesinde ise, bölgesel tarım ürünleri işleyen fabrikalar kurulmuştur. Özellikle bu bölgemizde çok sayıda çay ve fındık işleyen fabrikalar bulunmaktadır. Çaykur ve özel çay fabrikaları, çay tarımının yapıldığı her şehir ve kasabada faaliyet göstermektedir. Giresun ve Ordu illerinde ise fındık işleme tesisleri bulunmaktadır.

Başta İç Anadolu bölgesi olmak üzere, Türkiye’nin hemen her bölgesinde un fabrikaları kurulmuştur. Konya, Karaman ve İstanbul, un, makarna ve bisküvi fabrikalarının yoğunluk kazandığı illerdir.

Türkiye’de ilk şeker fabrikası 1923’te kurulmuştur.1952’de mevcut 4 fabrikaya sonradan daha birçok fabrika ilave edilerek bugün30 şeker fabrikası mevcuttur. Pancardan şeker üreten ülkeler arasında Avrupa’da 7’inci sıradadır.

2004 yılı itibariyle, Türkiye’nin 561 bin ton margarin, 44 bin ton rafine zeytinyağı, 296 bin ton rafine ayçiçek yağı üretimi gerçekleşmiştir. Yine aynı yıl içinde 2 milyon ton un üretilmiş ve bu unlardan ekmek yapımı yanında, 355 bin ton makarna, 433 bin ton biskuvi üretilmiştir.

2004 yılı itibariyle, 1,3 milyon ton kamu ve 581 bin ton özel fabrikalarda olmak üzere toplam 1,9 milyon ton şeker üretilmiştir. Ayrıca 1,6 milyon ton kümes hayvanları yemi, 1,4 milyon ton büyük ve küçükbaş hayvan yemi olmak üzere, toplam 3 milyon ton yem üretilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here