Varlık Felsefesinin Konusu ve Temel Problemleri Nelerdir?

Varlık felsefesi veya diğer adıyla ontoloji, bazen metafizik ile aynı anlamda kullanılır ama gerçekte varlık felsefesi metafiziğin bir bölümüdür. Bu nedenle, metafiziğin alanı varlık felsefesinden daha geniştir. Dolayısıyla, tüm ontolojik sorunlar aynı zamanda metafizik sorunlardır. Felsefi soru tarzına bakarak metafizik ile ontolojiyi birbirinden ayırmak kısmen mümkündür. Şunu söyleyebiliriz: Varlık felsefesi daha çok ‘’ Var olan nedir? ‘’ veya ‘’ Var olanlar ne tür şeylerdir?’’ diye sorarken, metafizik ‘’ Gerçekte var olan nedir? ‘’ sorusunun yanıtını arar.

Şunu belirtmek gerekir ki, metafizik ve varlık felsefesi felsefenin en eski, bugün de hala en temel alanlarından biridir. Birinci bölümde felsefenin dallarını gösteren üçlü daireyi hatırlayalım. Orada da görüleceği gibi, metafizik en merkezde yer alır ve felsefenin diğer alanlarına katkıda bulunur. Gerçekten de, çoğu felsefi sorun özünde ontolojik bir sorundur ve ancak ontolojik bir yaklaşımla aydınlatıldığında açıklığa kavuşabilir. Bu nedenlerdir ki, başta Aristoteles olmak üzere, birçok filozof ontolojiyi ‘’ ilk felsefe ‘’ olarak görmüştür.

Metafizik ve ontolojik sorunlar insanoğlunun en fazla merak ettiği sorunların başında gelir. Varlık nedir? Varlığın özü nedir? Varlık var olmasaydı ne olurdu? Varlığın var olmaması mümkün müdür? Tanrı var mıdır? Tanrının varlığını nasıl biliriz? Zihin ile beden farklı şeyler midir, yoksa aynı şeyler midir? Ruh ( zihin ) ile beden arasında nasıl bir ilişki var? İnsan için özgürlük mümkün müdür? Neden ile sonuç arasındaki ilişki nasıl ilişkidir? Görünenle gerçeklik arasında bir fark var mıdır? Gerçekte tümel varlıklar var mıdır, yoksa tikel varlıklar mı? Zaman nedir? Algılana zaman ile gerçek zaman arasında ne fark vardır? Bu sorular, varlık felsefesinin ve metafiziğin temel sorularıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here