Yıldırım Bayezid Kimdir ?

Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne’de dığdu. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Devrin meşhur alimlerinden dersler alarak yetişti. Çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. Daha delikanlılık çağında iken,babası sefere gittiği zaman,na vekalet ediyor, böylece devlet idaresinde tecrübe kazanıyordu. Gençliğinde Kütahya Sancağı’nda valilik yaptı.

Sultan Murad Hüdavendigar’ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. O sırada, Sırbistan’ın başında, Kosava Savaşında ölen Kral Lazar’ın oğlu Stefan Lazaroeviç vardı. Barış antlaşması için geldiği Edirne’de kız kardeşi Maria’yı (bazı kaynaklara göre Olivera ve Despina olarak da geçer.) Bayezid’e verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı-Sırp dostluğu kuruldu.

Yıldırım Bayezid,her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i Şerifeyn halkına,seyyidlere,zahidlere,mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke Şerifleri’ne dağıtılmak üzere Hicaz’a ilk Sürre Alayı ( Surre-i Hümayun) gönderen padişahtır.Sonra bu gelenekselleşmiş,ondan sonra gelen bütün padişahlar her yıl hac mevsiminde Hicaz bölgesine Sürre Alayı göndermiştir.

Bu da Osmanlı padişahlarının Hz. Peygamber’e (sav) ve mirasına duydukları sevgiyi göstermesi bakımından ilginç bir uygulamadır.

Yıldırım Bayezid’in kazanmış olduğu en büyük zaferlerden biri hiç şüphesiz IX. Bonifas’ın çağrısıyla topanan Haçlı ordusuna karşı 25 Eylül 1396’da kazanılan Niğbolu Zaferi’dir.

Yıldırım Bayezid, Timur’la yaptığı Ankara Savaşı’nda yenildi ve esir düştü.13 yıl saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti.

Dönemin Önemli Olayları

Beyliklerle Mücadele

1.Murad’ın Kosava’da şehit olması üzerine tahta büyük oğlu Bayezid geçti (1389). Bayezid,daha şehzadeliği sırasında,babasının yanında savaşlara katılmış ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir.

1.Murad’ın Kosava’da şehit olduğu haberi Anadolu’ya gelince,Anadolu beylikleri bu durumdan yararlanmak istediler.Böylelikle beyliklerle mücadele dönemi başlamış oldu.

Batı Anadolu’daki Beyliklerin Ortadan Kaldırılması

Karaman, Aydın,Saruhan,Menteşe ve Hamitoğulları Osmanlu topraklarına saldırdılar.Germiyan hükümdarı 2.Yakup Bey,babasının çeyiz olarak verdiği yerleri; Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey de, Osmanlılar’ın Hamitoğulları’ndan para ile satın aldıkları yerlei ele geçirmeye başladılar.

Yıldırım Bayezid, bu sırada Rumeli’de bulunuyordu. Yıldırım Bayezid önce Rumeli’yi güvenlik altına aldı. Yeni Sırp Kralı Stefan, her yıl vergi vermeyi ve savaşlarda askerletiyle birlikte Osmanlı ordusuna katılmayı kabul etti.Yıldırım Bayezid, Üsküp ve çevresine Paşa Yiğit’i; Niğbolu’ya Firuz Bey’i; Serez’e de Evrenos Bey’i gönderdikten sonra Anadolu’ya geçti. Yıldırım Bayezid, yanında Bizans impratorunun oğlu Manuel ve Candaroğulları’ndan Süleyman Bey olduğu halde önce Germiyan topraklarına geldi. 2. Yakup Bey, ele geçirilerek hapsedildi ve beyliğine son verildi.

Bunu takiben Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerine son verildi(1390). Aynı yıl içinde Bizans’ın Anadolu’daki son şehri olan Filadeldiya (Alaşehir) da Osmanlı topraklarına katıldı.1392’de Antalya alınarak, Hamitoğulları Beyliği’ne son verildi.

Ankara Savaşı (1402)

Timur, 1402’de Anadolu’ya girdi.İki ordu, Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaştılar. Timur,zırhlı süvarilerini ve birbirine zincirlenmiş 32 filini ileri sürdü.Bu yeni taarruz biçimi Osmanlı ordusunun çözülmesine ve kısa zamanda dağılmasına sebep oldu.

Timur elindeki tüm imkanları kullanarak Yıldırım Bayezid’i esir aldı.Artık savaş kaybedilmişti (1402). Anakara Savaşı yenilgisi ile başlayan esaret günlerine daha fazla dayanamayan Yıldırım Bayezid,kısa bir süre sonra hastalanarak öldü (1403).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here