1.Murad Hüdavendigar Kimdir ?

Sultan 1. Murad 1326’da Bursa’da doğdu.Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun’dur (Holofira). Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’dan doğan ikinci oğludur. Her çocuk gibi o da ilk eğitimini annesi Nilüfer Hatun’dan aldı. Daha sonra Bursa Medreseleri’nde kendini geliştirdi.

Gençliğinde babasının Bizanslılar’la yaptığı savaşlara katıldı. Ağabeyi Süleyman Paşa’nın ilk Rumeli fetihlerinde ona yardımcı oldu. Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra ise Rumeli’deki Osmanlı ordusunun başına geçti.

Murad Bey, Rumeli’deki şehzade olarak bulunduğu dönemde Çorlu, Lüleburgaz ve Edirne’yi fethetti. Rumeli’de fetihlere devam ettiği sırada, babasının ölüm haberi geldi. Derhal Bursa’ya dönen Şehzade Murad, devlet büyüklerinin ittifakı ve ahilerin desteğiyle Osmanlı tahtına oturdu. Sultan 1. Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdi.

Alim ve sanatkarlara hürmet göterir, fakirlere ve kimsesizlereyardımcı olurdu. Bütün hayatı boyunca planlı programlı hareket etti.

Sultan 1. Murad adil bir padişahtı. Sadece Müslümanlara değil fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyanlara da çok iyi davranırdı. Bu yüzden Hristiyanlar da onu sever ve sayardı.

Askeri ve İdari Düzenlemeler

Sultan 1. Murad, sadece savaşçi bir padişah değil, aynı zamanda siyasi ve idari bir deha idi. Devletin uzun ömürlü olmasının kurumlaşmasına bağlı olduğunu biliyordu. Bu yüzden köklü düzenlemeler yaptı. Üst düzey askeri hakimlik (kadıaskerlik- kazaskerlik) kurumunu kurdu ve Bursa Kadısı Çandarlı Halil Paşa’yı ilk Kazasker olarak tayin etti (1362). Yetişkin oğlu olmadığı için daha önce şehzadeler tarafından yürütülen beylebeyilik (ordu komutanlığı) görevine Lala Şahin Paşa’yı getirdi.

Sultan Murad Hüdavendigar’ın yaptığı bir başka düzenleme de Tımar Kanunu idi.Bu sistem ile kendilerine devlet arazisi tahsis edilen sipahiler barış zamanı oturdukları bölgenin asayişi ile ilgileniyorlar, savaş zamanı ise seferlere katılıyorlardı. Böylece devlete yük olmuyorlardı.

Ayrıca, Yeniçeri Ocağı’nın temeli sayılan Pencik Kanunu çıkarıldı (1361). Bu kanunla fethedilen yerlerden esir alınan Hristiyan çocukların,Osmanlı ordusuna devşirme olarak alınmasını sağladı.

Sultan 1 Murad’ın hayatı sınır boylarında sabaş meydanlarında geçt; yönettiği 37 savaşın hepsini kazandı.Rumeli’den Anadolu’ya durup dinlenmeden savaştı. Rumeli’deki en büyük hedefi olan Edirne’yi fethetti (1362). Edirne’nin fethi,Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açmıştı.

Dedesi Osman Gazi, dört yüz çadırlık bir aşiretten beylik çıkarmış; babası Orhan Gazi, beyliği devlet yapmış, 1. Murad ise devleti imparatorluk olacak şekilde hazırlamıştır. !.Murad’ın dahiyane siyaseti sayesinde fethedilen Balkanlar’a Müslüman-Türkler yerleştirildi. Böylece Balkanlar’da kalıcı olduğumuz mesajı tüm dünyaya verildi. 1364 yılında Haçlı ordusuna karşı kazanılan Sırpsındığı Savaşı sonucunda Rumeli’de Osmanlı hakimiyeti kökleşip derinleşti. Osmanlılar’ın Balkanlar’da hızla ilerlemeleri sebebiyle yeni ve çok büyük bir Haçlı ordusu toplandı. Meydana gelen 1. Kosava Savaşı’nda Osmanlılar, Haçlılar’a karşı büyük bir zafer elde ettiler (1389).

1.Murad ‘ın fetihleri sayesinde Bizans artık tamamen kuşatılmış durumdaydı. Osmanlı Devleti’nin oluş amacı Bizans fethine oldukça yaklaşılmış,İstanbul’un fethi için geri sayım başlamıştı.

1382 yılından itibaren ‘’Murad Hüdavendigar’’ (Allah’ın yardım ettiği) diye anılan Sulan 1.Murad, 1. Kosava Zaferi’nden sonra savaş alanını gezerken,Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Kabiloviç tarafından haince hançerlenerek şehit edildi (1389).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here