Bayrak Nedir? Bayrağın Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Bayrak Nedir? Bayrağın Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Şimdi buraya bayrağı ilk şunlar bulmuş, bunlar bulmuş demeyi biz de isterdik. Fakat tarihi araştırmalar ilk bayrağın hangi millet tarafından bulunduğunu ortaya koyamıyor. Ama yapılan araştırmalardan az çok elde edilen bilgilere göre, ilk bayrağı kullananların İranlılar, Mısırlılar, Yahudiler ve Çinliler olduğu sanılıyor. Fakat Hicret’ten 2813 yıl önce ilk bayrağın Müslümanlar tarafından kullanıldığına dair tarihi kayıtlar da bulunmaktadır. Ayrıca Büyük İskender’in Dara ile yaptığı savaşlarda, gönderlere büyük bayraklar çektiği de bilinmektedir.

Aslı mızrak anlamına gelen ‘’ batrak ‘’ sözü zamanla bayrağa dönüşmüş ve öyle telaffuz edilmeye başlanmıştır.

Eski Türkler savaş meydanlarında mızrakların ucuna ‘’ kutaş ‘’ adını verdikleri bezler asarlardı. Bazen de kırmızı bez yerine ‘’ yak ‘’ adını verdikleri yaban öküzü kuyruğu takarlardı.

Araplar kullandıkları bayrakların küçüklerine ‘’ liva ‘’ büyüklerine ise ‘’ urayet ‘’ adını verdiler. İlhanlılar beyaz bayrak, Selçuklular hem siyah hem de beyaz bayrak, İranlılar güneşli ve aslanlı bayraklar kullanmış, Timur ise ejderli bayrağı tercih etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında ise, devleti temsil eden tek renkli ve tek şekilli bir bayrak yokru. Anadolu Selçuklu hükümdarı  Giyasettin Mesut tarafından Osman Gazi’ye egemenlik alameti olarak gönderilenler arasında bir de beyaz bayrak vardı ve Türk akınlarında ordunun başında bu bayrak dalgalanırdı. Beyaz bayrak gönderilmeden önce Osman Gazi savaş bayrağı olarak kırmızı bayrağı seçmiştir.

Türk bayrağında ayla beraber yıldızın da kullanılması on sekizinci yüzyılın sonlarında ve Üçüncü Selim döneminde görülür. Bugünkü kırmızı, beş köşeli, ay yıldızlı bayrağa doğru ilk adım İkinci Mahmud zamanında atıldı.

Daha sonra bayrağımıza kesin şeklini verip buna resmiyet kazandırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1936 yılında bir kanun çıkardı ve 1937 yılında bu kanunun uygulanma şeklini tespit eden Türk bayrağı nizamnamesinin yayınlanmasıyla ay yıldızlı bayrağımız bugünkü şeklini aldı.

Yorum yapın