Bilinmeyen ama çok para kazandıran meslekler

Photo of author

By tahsin

Yeni bir iş ararken çok sayıda seçeneğiniz vardır. Fakat genellikle hep bildik ve klasik seçeneklere yönelirsiniz. Ülkemizde ve dünyada fazla bilinmeyen ama çok kazandıran meslekler var.

Çok kazandırmalarının sırrı fazla bilinmemelerinde ve o işi yapabilen fazla kişi olmamasında saklıdır. Ülkemizde bir meslek okuyarak veya çıraklık yoluyla edinilmektedir. Ticaret ise evvela bodoslama dalınarak, daha sonraları bata çıka öğrenilmektedir.

Bazı iş kolları var ki çoğumuz tarafından hiç bilinmiyor ve oldukça fazla para kazandırıyor. Fakat sorun şu ki bilinmeyen meslekleri öğrenmek için bir okul veya ustalık-çıraklık dersi verecek bir müssese bulunmuyor.

Bilinmeyen meslekleri öğrenebilmeniz bireysel araştırma kabiliyetinize bağlıdır. Eğer yetenekli, çalışkan ve farklı düşünebilen biriyseniz toplum tarafından fazla bilinmeyen bazı mesleklerde kendinizi yetiştirebilir ve nadir bulunan biri olduğunuz zaman istediğiniz ücreti siz belirleyebilirsiniz ve çok paralar kazanabilirsiniz.

Bilinmeyen ama çok para kazandıran meslekler

Aşağıda yer alan meslekleri belki de ilk kez duyacaksınız. Zaten fazla kazandırmalarının sırrı da bu.

Enterostomal terapist

Enterostomal terapist
Enterostomal terapist

Enterestomal terapistler ostomili hastaların tedavisine yardımcı olmaktan sorumlu hemşirelerdir. Bu hemşireler genellikle stomalar, karmaşık yaralar veya idrar kaçırma dahil olmak üzere üç bakım türünden birinde uzmanlaşır.

Enterestomal terapistleri belli konularda uzmanlaşmış profesyonel hemşirelerdir. Günümüzde hemşirelerin standart bir eğitimi vardır ve her hemşire neredeyse her hemşirelik görevini yaptığı için belli bir konuda uzmanlaşamaz.

Fakat ülkemizde bazı konularda uzmanlaşmış hemşire açığı vardır. Zenginler, iş adamları, sporcular özel profesyonel bakım isterler ve bu bakımı ne sıradan hasta bakıcılar, doktorlar, ne de hastane hemşireleri sağlayabilir.

Enterostomal terapistler bilgi ve bakım konusunda belli bir konuda uzmanlaşmış durumdadır ve hastaya daha iyi bakar, daha iyi bilgilendirir, evine gider, ilaçları konusunda yardımcı olur.

Örneğin bir şirketin CEO’u bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olduğu zaman işine bir an önce geri dönebilmek için para harcamaktan kaçınmayacaktır.

Veya yaşlı ve zengin bir hasta ömrünü hastanede geçirmek yerine evindeki hayatına devam edip zaman zaman eve gelen enterostomal terapistin ona bakmasını ister ve ücretten sakınmaz.

Tanısal tıbbi sonografi uzmanı

Tanısal tıbbi sonografi uzmanı
Tanısal tıbbi sonografi uzmanı

Ülkemizde zorlu bir tıp eğitimi vardır ve doktorlar uzman olmak için ayrıca TUS sınavına girerler. Fakat doktorların eğitim ve deneyimi ultrason ve MR yorumlamak için halen yetersizdir. Çünkü doktorlar sadece bu işe bakmamaktadır.

Görüntüleme verilerinin yorumlanması profesyonellik işidir fakat gerek devlet hastanelerinde gerekse de özel hastanelerimizde bu işi yapanlar çok yeterli değildir.

Hasta olarak mutlaka benzer deneyimler yaşamışsınızdır, ultrason veya MR raporları hastayı bilgilendirmekten çok uzak kısa ve muğlak ifadeler içerirler ve çoğu zaman doktor bile teknisyenin yazdığı rapordan bir şey anlamaz.

Ülkemizde ve dünyada MR ve ultrason verilerini “profesyonel” bir şekilde yorumlayabilenler özel elemanlardır ve çok para kazanırlar.

Doğum eğitmeni

Doğum eğitmenleri, müstakbel annelere doğum süreci hakkında bilgi verirler ve ebeveynin kapsamlı doğum planı oluşturmalarına yardımcı olur.

Eğitim sistemimizde ebelik, hemşirelik ve kadın doğum uzmanlığı gibi bölümler var ama bunlardan hiçbirisi doğum yapacaklara bu tür bir hizmet vermek için eğitilmiyor. Dolayısıyla sektörde bu konuda bir açık bulunmaktadır.

Doğum eğitmenin kendini doğum teknikleri konusunda yetiştirmiş olması ve doğum prosedürlerine hakim olması gerekir. Doğum eğitmeni hastalara doğum sürecinde yapılması geekenleri anlatmak için dersler düzenler ve tavsiyeler verir.

Ortotist ve protezci

Ortotist ve protezci
Ortotist ve protezci

Halk arasında tıbbi medikalci diye bilinen bir iş vardır. Bunlar medikal ürünler pazarlar. Bunun üniversitelerde bölümü vardır. Ortist ve protezci meslekleri için ise eğitim sistemimizde bir bölüm yok ve bunlara ülkemizde şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır.

Hali hazırda protez ve yapay uzuv oluşturma işlerini ya bu işlerle özel olarak ilgilenen doktorlar veya tıbbi eğitim almamış, kendi çabasıyla bir şeyler yapan sıradan kişiler yapmaktadırlar.

Ortist ve protezciler hastalar için yapay uzuvlar ve destekleyici cihazlar oluşturmaktan sorumludurlar. Bu uzmanlar hastaların tıbbi kayıtlarını inceler, hasta değerlendirmelerini yapar ve onları rahat ettirecek yapay uzuvlar veya cihazlar tasarlarlar.

Hastaya uzuv veya cihaz takıldıktan sonra hastanın takibini de yaparlar.

Petrol ve maden tespit uzmanı

Ülkemizde maden mühendisliği var ve çoğu boş geziyor. Petrol mühendisleri de öyle. Ayrıca bir de jeologlar var, onlar da öyle. Bunun sebebi ülkemizdeki standart eğitimi alan mühendislerin yeterlilik açısından sektör ihtiyaçlarına cevap verebilir durumda olmamasıdır.

Ülkemizde bir yatırımcı maden işine yatırım yapmak istediğinde evvela önüne çıkarılan mevzuat engelini nasıl aşacağını bilmiyor. Okullarda madenle ilgili teknik bilgiler öğretilmekte fakat mevzuat engelinin nasıl aşılacağı öğretilmemektedir. Bu konuda bilgili ve deneyimli kişiler altın değerinde danışmandırlar.

Ayrıca üniversitelerde petrol ve maden ile alakalı teorik bilgiler verilse de maden arama ile ilgili teknolojik cihazların kullanımı, etkili sondaj tetkikleri, arama maliyetini minimuma indiren bilgisayar destekli modellemeler konularında üniversiteler öğrencilere neredeyse hiçbir şey  öğretilmemektedir.

Yerli firmaların çalışması da klasik tarzdadır ve mühendislerin deneyimi sınırlı kalmaktadır.

Halbuki dünyada maden aramalarının süre ve maliyetini çok aşağıya çeken cihaz ve teknikler bulunmaktadır. Bu konularda saha deneyimi ve teknolojik bilgisi olan kişiler yatırımcıya ekstra zman ve para kazandırdıkları için iyi para kazanırlar.

Yangın araştırmacısı

Yangın araştırmacısı
Yangın araştırmacısı

Ülkemizde itfaiyeye personel alırken genellikle fazla bir şart aranmaz. Halbuki yangınlar ciddi can ve mal kaybına yol açan felaketlerdir.

Yangın felaketinin bir de sigorta ve mahkeme boyutu bulunmaktadır. Bir yerin kasıtlı veya kaza ile yanması, yangın sebebinin ne olduğunu tespit etmek çok önemlidir ve bu iş ülkemizde şimdiye kadar pek önemsenmemiştir.

Sigorta firmaları ve kurumsal firmalar yangın sebebini ve riskini tespit konusunda profesyonelleşmiş kişilere iyi ödeme yapmaktadırlar.

Genetik danışman

Ülkemizde bu işi yapan, bilen hiç kimse yok fakat ciddi derecede ihtiyaç var. Genetik danışman ailenin genetiğini araştırarak üreme ve sağlık konusunda kararlar almasını sağlayan kişidir.

Ülkemizde genetik araştırma işi çok dar boyutta yapılmaktadır. Halbuki genetik mirasındaki zaafları öğrenmek isteyen ve buna önceden tedbir almak isteyen çok sayıda insan bulunmakta olup özellikle ekonomik durumu iyi kimseler bu konuda para harcamaya istekli durumdadır.

Televizyonlarda her gün gördüğümüz SMA, dan kas hastalıklarından muzdarip çocuklar ömrü boyu bazı genetik hastalıkları taşımak zorunda kalan hastalar içimizi burkmaktadır.

Özellikle zengin ailelerin evliliklerinde doğacak çocukların sağlıklı olması veya önceden bazı genetik hastaların önüne geçilmesi için genetik danışman ihtiyacı vardır.

Genetik bilimi üzerine uzmanlaşmış kişiler bu işten iyi para kazanır durumdadırlar.

Solunum terapisti

Hepimiz nefes alıyoruz ama doğru nefes almak çok şeyi değiştirmektedir. Son yıllarda doğru nefes almanın önemi daha iyi anlaşılmıştır. Akciğer hastalığı olanlar için doğru nefes almak yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Solunum terapisti akciğer hastasının sağlık analizini yapar, hayat kalitesinin iyileştirmesi için bir takım tavsiyeler verir, bakımını yapar ve sağlığının takibini yapar.

Zengin ve akciğer rahatsızlığı olan kişiler solunum terapistlerine ciddi paralar ödemektedirler.

Asansör müfettişi

Çoğumuz asansörlü binalarda yaşıyoruz ve asansörlerin bakımı ve kontrolü için apartman yönetiminin her sene önemli paralar ödediğini biliyoruz. Ödenen paraları dairelere bölünce fazla bir şey tutmuyor ama asansör bakım firmalarının büyükşehirdeki yüzbinlerce binadan kazandığı parayı düşünün.

Bu firmalar asansör müfettişi çalıştırıyorlar ve ede ettikleri tatlı karın bir kısmını asansör müfettişlerine ödüyorlar. Bu işte tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek paralar dönmektedir.

Asansör müfettişleri asansörün güvenli olarak çalışıp çalışmadığını, belli güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığını denetler, asansör kurulumunu denetler, bakım önerileri sunar, eğitim verir ve bunları takip eder.

Çok zor değil biraz teknik bilgisi olan bir kişinin kısa sürede iyi paralar kazanabileceği bir iştir.

Klinik etik uzmanı

Klinik etik uzmanı sağlık bakım ortamlarında etliğin kullanımı değerlendirir. Bu konuda üniversitelerin sosyal hizmetler diye bir bölümü var ama bahsettiğim bundan biraz farklı bir şey.

Klinik etik uzmanı profesyonel sağlık çalışanlarının uyması gereken etik kuralları öğretir ve denetler, hasta bakım ortamını iyileştirmek için öneriler sunar.

Tıbbi operasyonları etik açıdan değerlendirir. Sağlık bakım çalışanlarına rehberlik hizmeti verir.

Ülkemizde hastaneler, bakım evleri danışmanlık firmalarından bu tür hizmetler almaktadır.

Etik hacker

Hackerlığın da etik olanı vardır. Etik hacker farklı korsanlık yöntemleri uygulayarak sistemin zaaflarını tarar. Böylece kurumsal firmanın sistemi gerçek saldırılara karşı daha güvenli kalır.

Veri güvenliği günümüzde çok önemlidir ve büyük kurumsal firmalar etik hackerlara sistem güvenliğini test etsinler diye yığınla para ödemektedir.

Hipoterapist

At terapisti de denilebilir. Ülkemizde atlara bakanlar, sağlığı ile ilgilenenler vardır ama terapist konusunda uzman açığı bulunmaktadır.

Özellikle de yarış atları ve bir takım gösteri ve spor müsabakalarına katılan atların sağlık takibinin uzman ellerce yapılması gerekmektedir. Klasik veterinerlik hizmetleri bu konuda yetersiz kalmaktadır.

At yarışı sektöründe dönen paranın korkunç derecede fazla olduğunu bir çoğumuz bilmektedir. At bakıcılar ve jokeyler güzel paralar kazanmaktadırlar.

Fakat at terapistleri çok daha fazla para kazanmaktadırlar. At terapisti, atın sağlık durumunu analiz eden, antreman ve egzersiz programı hazırlayan, hastalandığı zaman tedavi programı hazırlayan ayrıca dijital radyografi, şok dalgası tedavileri, dijital ultrason ve endoskopi uygulayan kişidir.

Gastroenterolog

Ülkemizde üniversitelerde yeni yeni gastroenteroloji bölümleri açılmaya başladı ama çoğumuz bu bölümü aşçılıkla ilgili bir şey zannediyoruz.

Gastroenterolog hastanın mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarını tespit eden ve tedavi eden kişidir. Normalde bu işe bakan dahiliye diye bir bölüm var fakat doktorlarımızın tek yaptığı ilaç yazmak.

Gastroenterolog ilaç yazmaktan çok daha fazlasını yapan kişidir. Kişi özelinde çalışır ve tedavi planları yapar. Gastroenterologları zengin kimselerin kendine özel mide bağırsak doktorları olarak tanımlayabiliriz.

Sınırlı sayıda müşterisi olur ama iyi para kazanırlar.

Fazla bilinmeyen ama para kazandırma potansiyeli yüksek diğer meslekler

  • Oftalmik tıp teknisyeni
  • Cropduster pilotu
  • Stenograf
  • Golf topu dalgıcı
  • Mumyacı
  • Yengeç balıkçısı
  • Ölüm koordinatörü
  • Rüzgar enerji teknisyeni
  • Veteriner akupunktur uzmanı
  • Özel alet imalatçısı

Yorum yapın