Buda (Buddha) Kimdir? Hayatı ve Hakkındaki Gerçekler ve Efsaneler Nelerdir?

Siddhartha Gautama’nın dört unvanından biri olan ‘’Buda’’ ‘’Aydınlanmış Kişi’’ anlamına gelir. Öğretileriyle Budizm’in temelini atmasına karşın, hayatı çok sayıda efsaneyle çevrilidir.

Budist mitolojiye göre, genç Siddartha görkemli bir sarayda dünyadan kopuk bir yaşam sürüyordu. Bir gün dış dünyayı merak ederek saraydan ayrılmaya karar verdi ve dört yolculuğa çıktı. Böylece hayatında ilk kez yaşlı bir adam, hastalıklı bir adam ve bir ceset gördü; başından geçen olaylar onu allak bullak etti. Siddartha dördüncü yolculuğunda dilencilik yapan bir keşişle karşılaştı. Keşişin sakinliğinden öylesine etkilendi ki, dünyevi hayattan elini eteğini çekmeye ve sadece varoluş sorularıyla ilgilenmeye karar verdi.

Siddhartha altı yıl boyunca çileciliğin gereklerine sıkı sıkıya uydu; ama şeylerin gerçek doğasına ilişkin bir kavrayışa varamadı. Bununla birlikte çileci bir hayat ve debdebeli bir hayat arasında bir orta yol bulunduğunu anladı. İnsanın çektiği acılara çözüm buluncaya kadar bir Bodhi ağacının altında derin düşünmeye karar verdi. İçindeki şeytani dürtülerle ve ilkel tutkularla kavganın ardından, iç dünyasında özgürleşti ev aydınlanmayı başardı.

Aydınlanmaya vardıktan sonra Buda, sayıları hızla artan müntler, keşişler ve rahibelerle çevrildi. Bunun üzerine bulduğu kurtuluş yolu hakkında öğütler vermeye başladı  ve ‘’Hayat Çarkı ‘’ felsefesini ortaya koydu. Geri kalan bütün ömrünü dolaşmaya ve kurtuluşa giden orta yolu öğretmeye adadı. Ardından 80 yaşında gıda zehirlenmesine yenik düştü. Budist inancına göre, ölümüyle birlikte nirvanaya ulaştı.

Tarihte Buda

Buda’nın hangi yıllarda yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Sri Lanka’nın ada kayıtlarında Siddartha Gautama’nın MÖ 560-480 arasında belirtilirse de, belgenin geçerliliği konusunda kuşkular vardır. Tahminlere göre, yaşadığı dönem MÖ. 5. Ya da 4. Yüzyıl dolaylarıdır.

Buda’nın hayatına dair sınırlı bilgilerin doğruluğu tarihsel olarak kanıtlanabilmiş değildir. Buda’nın Hindistan ve Nepal arasındaki sınırda yer alan Kapilavastu’daki aristokratik Şakya kabilesinden geldiği kesindir. Ayrıca Siddhartha Gautama’nın evlendiği ve 29 yaşında çileci yaşam biçimine yönelirken bir oğlunun bulunduğu sanılmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here