Engelli emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Photo of author

By Bilgio.Net

 • 2018 Engellilere Emlak Vergisi Muafiyeti

2018 yılında da 2017 yılında olduğu gibi engelli vatandaşlara emlak vergisi avantajı sağlanacak. Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkânlar emlak vergisinde de sıfır vergi oranı uygulanmaya başlandı. Emlak vergi kanununu değiştiren 8. Maddeye göre Türkiye sınırları içinde yaşayan ve 200 metre kareyi aşmayan ev sahibi olan engelli vatandaşlar oturdukları bina için herhangi bir emlak vergisi ödemeyecektir.

 • Engelliler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

2018 yılında emlak vergisinden faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar engelli kimlik kartlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri şarttır. Emlak vergisi kanunun 57. Maddesinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formuna (Ek:5) engelli kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilir. Belediyeler engelli kimlik kartı olan kişilerden herhangi bir sağlık kurulu raporu istemeyecektir. Engelli kimlik kartı olanların emlak vergisi muafiyeti için belediyelere başvurusu sırasında çoğu belediye personeli yasayı iyi bilmediği için sağlık kurulu raporu istemektedir.

 • Engelli Kimlik Kartı Sahibi Olmayan Mükellefler

Engelli kimlik kartı olmayan mükellef kişiler sağlık kurulu raporunun aslını ve onaylı örneğini belediye görevlilerine ibraz ettirmeleri gerekir. Engellilere emlak vergisinden sağlanan avantajlar için uygulamadan faydalanmak isteyen engelliler her yıl başvuru yapmaları gerekir.

Ancak indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlananların ilk başvurudan sonra engelli kimlik kartı veya süreklilik arz eden engeller için sağlık kurulu raporu fotokopisini her yıl yeniden vermeleri gerekmez. Şartları taşıması halinde indirimli bina vergi oranı uygulaması devam eder.

İndirimli emlak vergisinden faydalanmak için bireyin meskende oturuyor olma şartı aranır.  Bu yüzden sahip olduğu meskeni kiraya verip başka bir evde oturan engelliler bina vergi indirim uygulamasından faydalanamaz. Engelli bireyin evinin 200 metre kareyi geçmesi durumunda vergi indirim uygulamasından faydalanamaz. Engelli bireyin bina vergi indiriminden faydalanabilmesi için herhangi bir gelirinin bulunmaması gerekir.

 • Engelliler Hangi Durumda Emlak Vergi İndiriminden Faydalanamaz

Engelli vatandaşlar için engel durumunun belirli bir oranda olma şartı aranmaz. Engelli kimlik karşı olan vatandaşlar ile engelli olduğuna dair sağlık kurulundan alınan engelli raporu ile emlak vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanamayacak kişiler şunlardır:

 • Birden fazla meskeni olan kişiler
 • Birden fazla mesken hissesi olanlar
 • 200 metre kareyi geçen tek konutta oturanlar
 • Oturduğu meskeni kiraya verenler
 • Meskeni dinlenme maksadıyla kullanıp yıl boyunca meskende ikamet etmeyenler
 • Şartlarını Kaybedenler Ne yapmalıdır?

Engelli vatandaşlar yararlanma şartlarını kaybetmeleri durumunda en yakın belediyeye müracaat etmeleri gerekir. Müracaat etmemeleri durumunda suçlu durumuna düşebilirler.

Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina vergisi oranından yararlanan engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken emlak vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte geri tahsil edilir.

 • Özürlüler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

Özürlülerin indirimli bina vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere bilgi vermeleri gerekir.

 

 

Yorum yapın