Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Photo of author

By Bilgio.Net

  • Ev Hanımları Emlak Vergisinden Muaf Oluyor

Emlak vergisi kanununun 8. Maddesine göre bir tek evi olan ve geliri olmayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulur. Ev hanımları da bu vergi muafiyetinden faydalanabilir. Ev hanımları kendi adına tek meskeninin olması, bu meskenin 200 metre karenin altında olması ve hisseli de olması bir yazlık eve sahip olmaması durumunda vergi ödemesinden muaf tutulur. Muaf için kişi evin bulunduğu yerdeki belediyeye bizzat müracaat etmesi gerekir.

  • Emlak Vergisi Muafiyeti İçin İstenen Belgeler

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeleri tamamlayıp belediye binalarına müracaat etmek gerekir. Vergi muafiyeti için istenen belgeler şunlardır:

  • Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge
  • Emekli sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurum Genel Müdürlüğünden alınan kişinin aktif sigortalı olmadığına dair belge
  • Emlak Vergisi Nedir, Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi ülkemizde iki taksit halinde ödenir. Emlak vergileri evin bulunduğu semtte yer alan belediye binalarına ödenir. Emlak vergisinin 1. Taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenir. Emlak vergisinin 2. Taksidi ise Kasım ayında ödenir. Emlak vergisi zamanında ödenmezse vergi mükellefe vergi cezası ödenir. Vergi alınırken bazı kişiler vergiden muaf tutulur. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen kişilerin sahip olduğu mesken 200 metre kareyi geçmemesi gerekir. Ev hanımları da vergi muafiyetinden faydalanabilir. Evin yazlık, dağ evi gibi geçici süre kullanılıyor olmaması gerekir. Evin sürekli kullanılıyor olması gerekir. Ev hanımları bu uygulamadan faydalanabilmesi için belediyelere müracaat etmesi gerekir. Muafiyetten haberi olmayan ve bu şekilde ödenmiş emlak vergilerini 5 yıl boyunca geriye dönük olarak iade alabilirler. Emlak vergisi 31 Aralık mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekir.

  • Emlak Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup ons ekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metre kareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirir.

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

  • Eşi Çalışan Ev Hanımı Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanır mı?

Emlak vergisi Muafiyetinden kimler yararlanacağı Emlak Vergisi Kanunun 8. maddesinde belirtilmiştir.  Ancak ev hanımı açık olarak belirtilmedi. Konuyla İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 22.03.2011 tarih ve 006,01-185 sayılı genelgede  ” Buna göre, hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni doldurarak ilgili belediyeye vermeleri yeterli olup mükellefin eş ve çocuklarının gelir veya meskene sahip olması durumu indirimli vergi uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.”  belirterek eşi çalışan ev hanımlarının da emlak vergisinden muaf olduğunu açık olarak belirtmiştir.

 

Yorum yapın