Evanjelik ne demek

Photo of author

By Bilgio.Net

Evanjelik ne demek, bunu daha iyi anlayabilmek için bu mezhebin ortaya çıkış serüvenini, tarihsel gelişimini ve evanjeliklerin ne için mücadele ettiklerini bilmek gerekir.

Evanjelizm “euangelion” kelimesinden türemiştir. Yunanca euangelion kelimesi müjde ve iyi haber anlamlarına gelmektedir.

Peki nedir bu müjde ?

Evanjelikler Hz.İsa’nın insanların günahlarına keffaret olarak kendini feda ettiğini ve ahir zamanda yeniden dünyaya inerek Hristiyanlık dinini yayacağına inanmaktadırlar. Böylece Hristiyanlık tüm dünyaya hakim olacak, Hristiyanlık dışındaki inançlar mağlup olacaktır. İşte müjde budur.

Bu kavramı ilk kez ortaya atan kişi Marthin Luther’dir. Marthin Luther papazların ve rahiplerin yaydığı ve halka benimsettiği dinin gerçek Hristiyanlık olmadığını, gerçek Hristiyanlığa dini kilisenin hurafelerinden arındırarak ve kutsal kitaba bağlı kalarak ulaşılacağını düşünüyordu.

Bu nedenlerle devrin Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık uygulamalarına karşı çıkıp Protestanlık mezhebini kurmuştur.

Evanjeliklerin misyonu nedir ?

Evanjelikler Hz. İsa’nın dünyaya geri dönmesi için gerekli zemini oluşturma amacını güderler. Hristiyanların aciz ve diğer dinlerin kuvvetli olduğu bir dünyaya Hz.İsa’nın geri dönmeyeceğini düşündüklerinden misyonerlik faaliyetleri yaparak Hristiyan sayısını çoğaltmaya ve diğer inançların belini kırmaya çalışırlar.

Hristiyanların sayısı ve gücü çoğaldığında Hz.İsa’nın dini tebliğ etmek için dünyaya geri döneceğini ve bunda başarılı olacağını düşünmektedirler.

Protestanlıkla Evanjelik olmak aynı şey mi ?

Evanjelik mezhebi Protestanlığın kollarından biridir. Son 50 yıla kadar güçsüz bir mezhep iken Amerika’daki Cumhuriyetçi Partinin himaye etmesiyle (Özellikle baba ve oğul Bush iktidarlarında güçleri artmıştır) sayıları ve ekonomik güçleri artmıştır. Amerika’daki nüfuslarının 100 milyon civarında olduğu söylenmektedir.

Evanjeliklerin gücü sayılarından ziyade medya, reel sektör ve ekonomik güçlerinin fazla olmasıdır. Bu güçlerini kullanarak dünyanın neredeyse her ülkesinde misyonerlik faaliyetleri yürütmekte, basın ve ekonomik güçlerini kullanarak dünyanın dengesini kendi lehlerine çevirmeye çalışmaktadırlar.

Evanjelikler Protestanlığın içindeki en etkili ve en dindar gruptur.

Evanjelikler ile Yahudilerin ilişkileri nasıl ?

Evanjelikler  Hristiyan Siyonistler olarak bilinirler. İncil’i Yeni Ahit,yani Eski Ahit’in devamı kabul ettiklerinden Yahudilerle sıcak ilişki ve işbirlikleri vardır.

Yorum yapın