İhaleli işlerde SGK işyeri bildirgesi verme süresi nedir

Photo of author

By Bilgio.Net

Yasal Düzenleme: 5510 Sayılı ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. Maddesi, işyeri tescili, işyeri beyannamesi, işyeri devri, isim değişikliği, 29 uncu maddeden 36’sı Sosyal Yönetmelik Sigorta İşlemleri, yeni 27 ila 34 ve İşveren Uygulama Tebliği’nde bu durum belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Reformundaki Değişiklikler:

Önceki başvuruda, elektronik ortamda Kurum’a işyeri bildirimi verme imkanı bulunmamaktaydı. Sosyal Güvenlik Reformu ile elektronik ortamda Kurum’a e-sigorta verilmesi mümkün hale gelmiştir. Gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra, e-sigorta ile elektronik olarak işyeri bildirimleri sağlanacaktır. İşyerinin devredilmesi veya devredilmesi durumunda, transfer veya devir tarihi itibariyle en geç bir işyeri beyanına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni başvuruda, transfer ve transfer durumunda işyeri beyannamesi verme süresi 10 gündür. Yeni uygulama ile 4/a altında sigortalı (işçiler) istihdam eden işyerleri ve 4/c’nin (memurlar) altında çalışan işyerleri bulunan işyerlerine artık işyeri beyannamesi verilecektir. 4/b altında çalışan sigortacılar (eski sisteme göre kendi adlarına / BAĞ-KUR’da serbest meslek sahibi olarak), işyeri beyannamelerini eskiden olduğu gibi vermeyecektir.

506 sayılı Kanun kapsamında, daha önce 2.4-4 / a kapsamındaki sigortalıların (işçiler) istihdam ettiği işyerleri tarafından yayınlanan işyeri hatırlatıcıları geçerli olup, Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden işyeri beyannamesi ibraz etmeleri zorunlu değildir. 5510, ancak eski premium tarife çizelgesinin, 01.09.2008 tarihinden itibaren kaldırılmış olması, yeni tarife tarife çizelgesinin uygulanma tarihinden aynı tarihte 0,5 puan ve meslek için sigorta primlerinin düşülmesiyle uygulanacaktır. 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında yer alan işyerleri için uygulanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, 01.10.2008 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin mevcut iş kanunları, elektronik ortamda veya kâğıt ortamında kullanılamaz. İşverenlerin, elektronik ortamda veya kâğıt ortamında yapılacak olan Kurumun gerekli gördüğü haller dışında, İYH’ye dönüştürülecektir.

Eski uygulamaya göre, sigortalıya işyerinde kapatılma veya tasfiye olmaksızın en az beş yıl süreyle istihdam edilmediği anlaşılırsa işyeri dosyası işlemden kaldırılmıştır. Yeni uygulamada, bu beş yıllık süre iki yıla indirildi.

Yorum yapın