Gazneliler Kimdir? Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi

Photo of author

By Bilgio.Net

Gazneliler Kimdir? Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi

977 yılında eski bir Türk kölesi olan Sebütekin Gazne’de hakimiyeti eline geçirdi (Burası bugünkü Afganistan’daki Gazni sınırları içerisinde yer alır). Gazni o dönemde İran’da bulunan Samani İmparatorluğu’nun kontrolü altındaydı. Sebütekin daha sonra Samani egemenliğini reddetti. Oğlu ile birlikte hakimiyeti altındaki bölgelerin sınırlarını bugünkü Afganistan’ın neredeyse tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırdı.

998 yılında Sebütekin’in büyük oğlu Gazneli Mahmut daha da uzak bölgeleri fethetmeye girişti. Pers şehirleri Rey ve Hamadan’ı ele geçirdi. Ülkesinin sınırlarını batıda Hazar Denizi’nden doğuda Kuzey Hindistan’a kadar genişletti. Gazneli Mahmu Hindistan’a çok sayıda sefer yapmıştı. Hindistan’daki sarayları ve tapınakları yağmaladı. Çok sayıda insan katletti (Bir seferde yaklaşık 50,000 Hindu’yu öldürmüştü). Yağmalanan mallarla Gazne şehri hızla zenginleşti. Aynı dönem içinde bulunanlar bu şehrin süslü binalarına, kütüphanelerine ve gösterişli saraylarına hayranlıkla baktılar.

Gazne, İslami bir hanedanlıktı (Türkler kendi pagan kökenlerinden ayrılmışlardı). Fethettikleri yerlere, Hindistan dahil, İslam’ı taşıdılar.

Gazneli Mahmıt’un 1030 yılında ölümünün ardından devlet parçalanmaya başladı. Özellikle Selçukluların gelişmesi bu süreçte çok etkili olmuştu. İmparatorluk küçülürken Gazneliler başkentlerini Pencap’taki Lahor’a taşıdılar. Kuzeybatı Hindistan’daki varlıkları Gurlulara kadar devam etti(Orta Afganistan’dan gelen Müslüman bir hanedan). Gurlular 1186 yılında Lahor’u ele geçirdi ve Gazne şehrini yakıp kül ettiler.

Yorum yapın