Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün Amacı

Havacılık Mühendisliği prıgramı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde Okutulan Belli Başlı Dersler

Havacılık Mühendisliğ programında ilk yılda, temel bilimler, Fizik, Kimya, Matematik; sonraki 1,5 – 2 yılda ; Termodinamik Statik Dinamik Mokavemet, Akışkanlık mekaniği, Bilgisayar, Elektrik – elektronik gibi teorik; kalan sürede de Aerodinamik, Gaz dinamiği, Yapı – Malzeme, Etki sistemleri, Isı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verlir. Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanların Kazandıkları Unvan ve Yaptığı İşler

Havacılık Mühendisliği programından mezun olanlara ‘’ Havacılık Mühendisi ‘’ unvanı verilir. Havacılık Mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtını tasarlar, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, neden daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar. Uçak yapımında, fabrikada üretimin planlanmasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar. Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar. Bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Çalışma Alanları

Havacılık Mühendisleri ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetleri’nin ana bakım üstlerinde, TUSAŞ’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel Makine Mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık – Uçak Mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkanları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır.

Yorum yapın