Hristiyanlığın Doğuşu Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Hristiyanlığın Doğuşu Hakkında Kısa Bilgiler

M.S 30 yıllarında, o sıralar bir Roma eyaleti olan Filistin’deki Celile’de İsa adında bir Yahudi marangoz, Yahudi marandoz, Yahudi takipçilerine tek tanrıyı anlatan vaazlar vermeye başladı. Öğretisi popüler hale geldi ve çok sayıda takipçi kazandı (bunlardan havariler adıyla bilinen on ikisini mesajını diğer insanlara iletmeleri için seçmişti). İsa merhametli ve şefkat dolu bir tanrıyı anlatıyordu. Tüm insanları ve tüm ırkları kucaklayan bir tanrı. Onun adın yapılan dini törenlere yardım severlik, alçak gönüllülük ve samimiyet damgasını vuruyordu.

İsa, öğretileri nedeniyle kısa zamanda Yahudi otoriteleri ile çelişkiye düştü. Onu politik ve sosyal huzuru bozan bir kişi gibi görüyorlardı. En üst Yahudi yargıcı olan Sanhedrin tarafından Kudüs’te ölüme mahkum edildi. Onu Roma Valisi Pontius Pilate’nin karşısına çıkardılar. Pilate, İsa’nın çarmıha gerilerek idam edilmesi emrini verdi. Çarmıha gerilmesinden üç gün sonra İsa’nın dirildiği iddia edildi. Bu durum takipçilerinin onun Mesih ( ‘’ Christ’’, Yunanca kutsal kişi) olduğu yönündeki inançlarını doğruluyordu.

Sonraki iki yüzyıl boyunca Yeni Ahit’in dört incilinde anlatılan İsa’nın öğretisi Roma dünyasında yaygınlaştı. Bu süreçte Küçük Asyalı eki bir çadır imalatçısı olan St Poul’ün yazdıkları önemli bir rol oynamıştı. Yeni Ahit’in yirmi yedi kitabından on üçü onun elinden çıkmıştı. Roma imparatorları ümitsizce bu yeni ve tehlikeli kültün yayılmasını engellemeye çalıştılar. Bunun için ilk Hristiyanlara büyük baskılar yapıldı. Hristiyanları hedef alan en kitlesel baskı uygulamaları M.S 250 yılında Decius ve M.S. 303 – 311 yılları arasında Diocletian dönemlerinde yaşanmıştır. Sonunda M.S 313 yılında İmparator I. Konstantin bir hoşgörü buyruğu yayınlamış ve M.S. 324 yılında Hristiyanlığın ülkenin resmi dini olmasına yol açan süreci başlatmıştır ( bu süre. M.S 381 yılında Birinci İstanbul Konsili’nde tamamlanacaktır). Daha sonra Hristiyanlık Avrupa’da ve daha da uzaklarda yaygınlaşmaya devam etmiştir. Batı medeniyetlerinin şekillenmesinde çok büyük bir etkisi olmuştur.

Yorum yapın