Part İmaparatorluğu Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Part İmaparatorluğu Hakkında Kısa Bilgiler

Makedonya ve Yunanistan hakimiyetindeki bir dönemin ardından ( Selevkos İmparatorluğu olarak anılır). M.Ö. 247 yılında İran, Part İmparatorlu’nun kontrolünü ele geçirdi. Burası Pers Ülkesi’nin kuzeydoğusunda bulunan küçük bir krallıktı. Birkaç yüzyıl içerisinde Partlar kendi imparatorluklarını kurdular (Bu imparatorluk aynı zamanda Arsak Hanedanlığı adıyla bilinmektedir).  Toprakları Fırat’ın kuzey ucundan İndus’a kadar uzanıyordu. Aynı zamanda Çin ve Roma İmaparatorluğu arasındaki İpek yolu üzerinde bulunan Part İmparatorluğu, önemli bir ticaret merkezi oldu.

Önemli Part hükümdarlarından biri de kendisine I. Darius’u örnek alan I. Mithridates’ti (y. M.Ö. 171-138). Onun yanı sıra II. Mithridates (y. M.Ö. 123-88) ve III. Phraates (y. M.Ö. 70-57) önemli Part kralları arasında yer almaktadırlar. Partlar usta savaşçılar ve maharetli binicilerdi. Part okuçuları at binerken arkalarına dönüp ok atabiliyorlardı( Bu atış, Part Atışı olarak da bilinir). Bu yetenekleri onlara savaşta büyük bir üstünlük sağlıyordu.

Part İmparatorluğu Pers, Yunan ve diğer bölge kültürlerinin bir karışımıydı. Arsak sarayı Yunan etkileri taşısa da daha ziyade İran geleneklerinin tekrar dirilişi olarak görülmüştür. Part İmparatorluğu batıya doğru genişledikçe Roma ile sorunlar yaşamaya başladı. Bu sorunlardan öncelikli olanı da Ermenistan’ın kontrolü üzerineydi. Partlar, Carrhae Savaşı’nda (M.Ö. 53) Marcus Licinius Crassus’u yenilgiye uğrattılar. ( bu olay Roma tarihinin en büyük askeri felaketlerinden birisidir. 44.000 Roma askerinin katıldığı savaştan geriye 10.000 asker sağ olarak dönebilmiştir.) Bu savaş Roma’nın doğuya ilişkin hırslarının sonu oldu. Birbirini izleyen Roma-Part Savaşları’nda (M.Ö. 66-M.S 217) çeşitli Roma imparatorları bölgeyi işgal etmişlerdi. Hatta bir keresinde Part İmparatorluğu’nun başkenti Tizpon ele geçirilmiştir. En sonunda istikrarsızlık ve Part İmpratatorluğu’nun kendi yöneticileri arasındaki savaşlar İran’ın Fars bölgesinde bir hükümdar ve Sasani İmparatorluğu’nun kurucusu olan I.Ardeşir döneminde Part İmparatorluğu’nun çöküşüne neden olmuştur.

Yorum yapın