II. Selim ( Sarı Selim ) Kimdir ? Hayatı ve Dönemin Önemli Olayları Nelerdir?

Photo of author

By Bilgio.Net

II. Selim ( Sarı Selim ) Kimdir ? Hayatı ve Dönemin Önemli Olayları Nelerdir?

Sultan II. Selim, 30 Mayıs 1524’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır.

Sarı Selim olarak da anılan II. Selim, Kütahya Sancakbeyi iken, babası Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın ölüm haberi üzerine aldığı davetle İstanbul’a gelmiş, 30 Eylül 1566 günü 42 yaşında iken tahta geçmiştir. Babasının saltanatı sırasında, diğer kardeşleri Şehzade Bayezid ile Şehzade Mustafa bertaraf edilmiş olduğundan tahtın rakipsiz varisiydi. Bu yüzden saltanat değişikliği sancısız oldu. Yavuz ve Kanuni devrinde yetişen yetenekli devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti en ihtişamlı devrini yaşıyordu. Sultan II. Selim döneminde de bu devam etti. Sokullu Mehmet Paşa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler sayesinde, Sultan II. Selim’e fazla bir iş düşmedi. Onun döneminde yaşanan en büyük acı İnebahtı Faciası’dır. Ali Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığı döneminde donanmamız İnebahtı’da imha edilmiş, ancak kısa bir süre sonra daha güçlü bir donanma kurulup denizlerdeki hakimiyetimiz sürmüştür.

Sultan II. Selim, 8 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 15 Aralık 1574 günü vefat etti. Ayasofya’ya defnedildi. Sultan II. Selim, İstanbul’da eceliyle ölen ilk Osmanlı padişahıdır.

Sultan II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman’dan 14 milyon 892 bin kilometrekare olarak devraldığı devletin sınırlarını, 15 milyon 162 bin kilometrekareye çıkardı

II. Selim Döneminin Önemli Olayları

İnebahtı Savaşı

Sultan II. Selim, Kıbrıs’ın fethine karar verdiği günlerde, Papa V. Pius’un girişimiyle Osmanlılar’a karşı Papalık, Venedik ve İspanya arasında bir ittifak antlaşması yapılmıştı. Bu sırada Osmanlı Devleti, Magosa kuşatması sürerken Venedik yardımını önlemek amacıyla donanmayı İstanbul’a yola çıkarmıştı. Donanma Kıbrıs’a gerekli yardımı sağladıktan sonra, İnebahtı’ya gitmişti.

Toplam 295 gemiden oluşan Haçlı Donanması da Akdeniz’deydi. Haçlı Donanması’na Alman İmparatoru V. Karl’ın oğlu Don Juan komuta ediyordu. İnebahtı’daki Osmanlı donanması tahmini en fazla 180 ile 250 gemi arasındaydı.

Savaş kaçınılmazdı. 7 Ekim 1571 günü savaş düzenine geçen Osmanlı donanmasının merkezinden, Haçlı donamasının merkezine yapılan hücumla başlayan savaşta, Haçlılar kısa sürede üstünlüğü ele geçirdiler. Osmanlı donanması savaşı kaybetti.

İnebahtı Deniz Savaşı’nın kaybedilmesinde, Müezzinzade Ali Paşa’nın denizcilikten yetişmiş olmaması, deniz savaşlarındaki tecrübesizliği ve yanındaki usta denizcilerin uyarılarını dikkate almaması önemli rol oynamıştır. İnebahtı Deniz Savaşı’nda kaybedilen donanmanın yerine, kısa zamanda daha güçlü bir donanma kazırlandı. 1572’de Akdeniz’e açılan Osmanlı donanmasına karşı koyamayan Venedikliler, barış istemek zorunda kaldılar.

II. Selim Döneminde Kanal Projeleri

Don-Volga ve Süveyş Kanalları’nın Açılması Girişimleri

Sultan II. Selim döneminde, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın gerçekleştirmeye çalıştığı önemli işlerden biri de, Don ve Volga nehirlerini bir kanal ile birleştirme projesiydi. Bu sağlanabilseydi;

  • Osmanlı donanması, Karadeniz’den Hazar Denizi’ne geçirilebilecek,
  • Rusya’nın güneye inmesi önlenebilecek,
  • Orta Asya Türkleri ile yakın ilişki kurulup, Osmanlılarla bütünleşmeleri sağlanabilecek,
  • İran, kuzeyden de kontrol altına alınabilecekti.

Kanalın açılması için asker ve işçi gönderildi. Kazılar başladı (1569). Ancak, Rus saldırıları ve Kırım Hanı’nın, asker ve işçiler arasında isyan çıkarması nedeniyle bu girişim başarıya ulaşamadı.

Yorum yapın