İnce iğne aspirasyon biyopsisi fiyatı

Photo of author

By Bilgio.Net

Tiroid bezinde nodül bulunması halinde, hekim muayene ve tahlil sonuçlarına ilave olarak tanı koymak için İnce iğne aspirasyon biyopsisi talebinde bulunabilir. Mevzuata göre tıp merkezlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi fiyatını SGK’nın belirlemiş olduğu tavan fiyatı aşmayacak şekilde belirlemeleri şarttır. Bununla birlikte bazı özel sağlık kuruluşları fiyata bazı yan hizmetleri de dahil ederek “İnce iğne aspirasyon biyopsisi fiyatı”nı “total” bir rakam olarak vermektedir. Bu nedenle özel merkezlere “ince iğne aspirasyon biyopsisi” (iiab) işlemi yaptıracakların önceden toplam fiyatın kaça çıkacağını sormaları karşılaştırma yapabilmeleri açısından faydalı olacaktır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi nedir

Kan alınan şırıngaya benzer bir iğne ile hücre örneği alınacak nodüle girip buradan emme yoluyla hücre örnekleri almaktır.

Biyopsiler genellikle kesi açılarak yapılan işlemlerdir. Bu yüzden yaranın birkaç gün iyileşme süresi olur, acıma ve kanama gibi şikayetler görülür. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde kesik açma olmadığı, sadece iğne ile dokuya girildiği için biyopsi sonrasında hastanın pek şikayeti olmaz, biyopsi anında fazla acı da duymaz.

Bu işlemi yapacak kişinin işinde uzman ve deneyim sahibi olması gerekir. Hücre örneğinin tam olarak nereden alınacağını saptamak için ultrason gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılabilir. Biyopsi işlemini yapan kişi yetersiz örnek alırsa veya yanlış yerden örnek alırsa sonuçlar doğru çıkmayacaktır. Bu işlem işinin ehli kişiler tarafından yapılırsa ince iğne aspirasyon biyopsisinin doğru sonuç verme oranı yüzde 95’e kadar çıkmaktadır.

En az hücre örneğini dokudan alan kişi kadar onu patolojik açıdan değerlendiren kişinin de işinde uzman olması gerekir.

Bu işlemi yaptırdıktan sonra raporda “nondiagnostik yayma”, “kuşkulu sitoloji”, “tanısal olmayan sitoloji” gibi ifadeler yer alırsa bu, hastanın bir süre sonra yeniden ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptırmak zorunda kalabileceği anlamı taşımaktadır.

Bu da, aynı acıyı yeniden çekmek, bu işleme yeniden para ödemek demektir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi fiyatı

Bu işin piyasa fiyatları 500 TL’den başlayıp 2000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Fiyatların bu derece değişmesinin sebebi hücre örneği alma ve değerlendirme işlemlerinin ayrı ayrı ücretlendirilmesi, fiyata ultrason ve diğer hizmetlerin de eklenmesidir. (Veya sorulduğunda tek kalem için cevap verilmesidir. Örneğin,ince iğne aspirasyon biyopsisi

Bu yüzden ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptıracak olanların önceden detaylı fiyat araştırma yapması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca bu işlemler ileri derecede uzmanlık gerektirdiğinden, uzmanın kalitesi fiyatı etkilemektedir.

Yorum yapın